Εξαρτηματική Διόγκωση Σε Νέες Γυναίκες


Οι πιο συχνές εξαρτηματικές μάζες σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι οι καλοήθεις λειτουργικές κύστεις των ωοθηκών . Αυτές περιλαμβάνουν ωοθυλακικές κύστεις και τις κύστεις ωχρού σωματίου . Καλοήθεις είναι και οι λεγόμενες κύστεις θήκης λουτεΐνης , και φυσικά οι πολυκυστικές ωοθήκες. Οι λειτουργικές κύστεις των ωοθηκών είναι συνήθως ασυμπτωματικές και τείνουν να υποχωρούν αυθόρμητα σε 4 έως 6 εβδομάδες . Περιστασιακά ίσως συνοδεύονται απο κάποιο βαθμό πυελικής δυσφορίας , πόνο ή δυσπαρευνία . Επιπλέον , η ρήξη μιας από αυτές τις κύστεις οδηγεί σε περιτοναϊκό ερεθισμό και πιθανώς αιμοπεριτόναιο . Μια λειτουργική κύστη μπορεί επίσης να περιπλέκεται από συστροφή , με αποτέλεσμα εντονότατο άλγος . Άλλες καλοήθεις παθήσεις περιλαμβάνουν την ενδομητρίωση ( με τις ωοθηκικές ενδομητριωτικές κύστεις ) , την φλεγμονώδη διεύρυνση της σάλπιγγας (υδροσάλπιγγα , πυοσάλπιγγα ) λόγω πυελικής φλεγμονής , την έκτοπη κύηση , και σπανιότερα την τροφοβλάστική νόσο . Τ

Τα Λειομυώματα είναι κοινοί καλοήθεις όγκοι των λείων μυϊκών ινών και βρίσκονται στο 80 % των χειρουργικών παρασκευασμάτων μήτρας και τραχήλου . Ωστόσο, μπορεί επίσης να βρεθούν στον ευρύ σύνδεσμο της μήτρας , στο παραμήτριο και όταν είναι μισχωτά ή κοντά στο εκάστοτε εξάρτημα μπορεί να φανούν σαν εξαρτηματικές μάζες .

Τα αληθή καλοήθη νεοπλάσματα των ωοθηκών μπορούν επίσης να προκαλέσουν εξαρτηματική διόγκωση . Αυτά περιλαμβάνουν πιο συχνά το ορώδες ή το βλεννώδες κυσταδένωμα και το και καλοήθες κυστικό τεράτωμα . Τα κυστικά τερατώματα είναι αρκετά συχνα΄, περίπου το 70% των καλοήθων νεοπλασμάτων σε γυναίκες νεότερες από 30 και είναι αποτελούνται και από τα τρία επίπεδα κυττάρων του τρίστοιβου εμβρυϊκού δίσκου (ενδόδερμα , μεσόδερμα , εξώδερμα) .

Τα βλεννώδη και τα ορώδη κυσταδενώματα φαίνονται συνήθως πολυλοβωτά και με λεπτά τοιχώματα. Στον υπέρηχο . Είναι ασαφές αν αυτά είναι πρόδρομοι κακοήθειας , αν και ορισμένες αλλαγές μπορεί να χαρακτηριστούν παθολογοανατομικά ώς ενδοεπιθηλιακές νεοπλασίες . Ειναι σημαντικό να αναφερθεί εδώ ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι υπερηχογραφικά ανιχνευόμενες κύστεις είναι λειτουργικές , και θα εξαφανιστούν μέσα σε 1 - 6 μήνες . Το μόνο που χρειάζεται δηλαδή είναι η παρακολούθηση και η επιβεβαίωση της υποστροφής τους .

Γενικά , ο καρκίνος των ωοθηκών είναι σπάνιο νόσημα και ιδιαίτερα στις νέες γυναίκες . Σε κάθε εξέταση σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας με υπερηχογραφικά ευρήματα καλό θα είναι να αποκλείεται η πιθανότητα εξωμητρίου κυήσεως .

Κάθε εξαρτηματική διόγκωση έχει συγκεκριμένα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά που βοηθούν στην διάγνωση . Η επανεξέταση σε εύλογο χρονικό διάστημα βοηθάει επίσης αρκετά .

 

Προσοχή : Στον παρακάτω κατάλογο περιλαμβάνονται μόνον οι καλοήθειες .

Μη Νεοπλασματικές Διογκώσεις

Κύστη περιτοναϊκών εγκλείστων

Ωοθυλακική κύστη

Κύστη ωχρού σωματίου

Ωχρίνωμα της Εγκυμοσύνης

Κύστη Θήκης-Λουτεΐνης

Ενδομητριώματα

Ωχραιματώματα

 

Νεόπλασματικές διογκώσεις που προκύπτουν από την επιφάνεια του επιθηλίου της ωοθήκης

Ορώδες κυσταδένωμα

Βλεννώδεις κυσταδένωμα

Μικτές μορφές

Νεοπλάσματικές διογκώσεις στρωματικής προέλευσης

Ίνωμα (σύνδρομο Meigs )

Ογκος Brenner

Όγκοι γεννητικών κυττάρων

Δερμοειδείς όγκοι (ώριμο κυστικό τεράτωμα)

 

Ολες οι εξαρτηματικές διογκώσεις που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα είναι καλοήθεις  . Αυτό σημαίνει ότι δεν δίνουν μεταστάσεις , και μετά την αφάιρεσή τους δεν χρειάζεται χημειοθεραπεία .

Οι νεοπλασματικές διογκώσεις που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα είναι μεν καλοήθεις , αλλά προκύπτουν από ένα κύτταρο (μονοκλωνικοί όγκοι) που έχει χάσει την ικανότητα του ελέγχου του πολλαπλασιασμού του . Δίδεται περισσότερη σημασία στην χωροκατακτητική καταστροφή του εξαρτήματος από την αύξηση του καλοήθους όγκου παρά στην πιθανότητα εξαλλαγής . Η πιθανότητα εξαλλαγής είναι μικρή αλλά υπαρκτή και μεγαλώνει όσο μεγαλώνει η ηλικία . Διαφορετική πιθανότητα εξαλλαγής έχει ένα υπερηχογραφικό μόρφωμα που χαρακτηρίζεται ως κυσταδένωμα στα 30 , άλλη στα 40 και άλλη στα 50 έτη . Η ηλικία παίζει σημασία .

Μεγάλοι καλοήθεις όγκοι μπορεί να προκαλέσουν συστροφή του εξαρτήματος .

Σε αυτό το τμήμα δεν αναφέρουμε τις αληθείς κακοήθεις εξαρτηματικές μάζες . Αυτές αναφέρονται στο τμήμα του καρκίνου των ωοθηκών . Ο Παραπάνω πίνακας αναφέρεται επιγραμματικά ,  μόνον στις καλοήθειες .

 

Οπως είναι φανερό , υπάρχουν πολλές καταστάσεις που μπορεί να εμφανιστούν ως εξαρτηματική διόγκωση . Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες διογκώσεις κάτω των 3-4 εκατοστών τελικά αποδεικνύεται ότι είναι καλοήθεις σε νέες γυναίκες .Η τελική διάγνωση όμως δεν εξάγεται από τα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά αλλά από την βιοψία της διόγκωσης .  Η διαχείρησή τους αποτελεί μέριμνα του θεράποντος ιατρού .

 

         [back to top]

Βιβλιογραφία :

1. Disaia PJ, CreasmanWT. The adnexal mass and early ovarian cancer.In: Clinical Gynecologic Oncology. 6th ed. St. Louis: Mosby;2002:253–281.
2. Curtin JP. Management of the adnexal mass. Gynecol Oncol.1994;55:S42–S46.
3. Koonings PP, Campbell DR, Mishell JR, Grimes DA. Relative frequency of primary ovarian neoplasms: a 10-year review. ObstetGynecol. 1989;74:921–926.
4. Ehren IM, Mahour GH, Isaacs H. Benign and malignant ovariantumors in children and adolescents. Cancer. 1984;147:339–343.

 

Η σελίδα έχει εώς τώρα

Επισκέπτες


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]