Ινομυώματα / Λειομυώματα


 

Η σελίδα αυτή σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον γιατρό σας . 

Τα ινομυώματα είναι καλοήθεις όγκοι που προέρχονται από τον ιστό του σώματος της μήτρας και αναπτύσσονται μέσα , ή σε άμεση συνέχεια με αυτήν . Ανάλογα με τη θέση τους στη μήτρα, τα ινομυώματα διακρίνονται σε υπορογόνια, υποβλεννογόνια και ενδοτοιχωματικά .

Η ονομασία τους δηλώνει την ποιότητα του ιστού από τους οποίους αποτελούνται . Εμπεριέχουν δηλαδή μυϊκά και ινώδη στοιχεία σε ποικίλλες αναλογίες . Η άλλη ονομασία τους είναι "Λειομυώματα" , μια ονομασία που δηλώνει ότι αποτελούνται από μυϊκό ιστό με λείες μυϊκές ίνες , μύς δηλαδή που η λειτουργία του δεν υπάγεται στην θέλησή μας . Ένα άλλο χαρακτηριστικό του μυϊκού ιστού των ινομυωμάτων είναι ότι δεν διαθέτει καμία αρχιτεκτονική οργάνωση και ενώ μπορεί να συσπαστεί , δεν προσφέρει κανένα λειτουργικό όφελος . Αντίθετα , εμποδίζει την φυσιολογική σύσπαση των λείων μυϊκών ινών της μήτρας με συνέπεια την συχνότερη , ακανόνιστη και μεγαλύτερης ποσότητας αιμόρρροια . Το γεγονός ότι πρόκειται για καλοήθες (στην πλειοψηφία τους) ογκόμορφες διεργασίες , σημαίνει απλά ότι δεν κάνουν μεταστάσεις . Τοπικά , τα ινομυώματα μπορούν να μεγαλώσουν . Αυτό ακριβώς κάνουν σε όλη τη διάρκεια του διαστήματος της αναπαραγωγικής ζωής μιας γυναίκας , ουσιαστικά δηλαδή μεγαλώνουν μέχρι την εμμηνόπαυση .

1 Λαπαροσκοπική Αντιμετώπιση Μισχωτού Ινομυώματος

2 Λαπαροσκοπική Αντιμετώπιση Ενδοτοιχωματικού Ινομυώματος

3 Κλασσική , Μή Λαπαροσκοπική Προσπέλαση Μισχωτών Ινομυωμάτων

4 Κλασσική , Μή Λαπαροσκοπική Προσπέλαση Ενδοτοιχωματικών Ινομυωμάτων

5 Παραμελημένες Περιπτώσεις Ινομυωμάτων

 

 

 

 

1. Λαπαροσκοπική Αντιμετώπιση Μισχωτού Ινομυώματος


Η λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή είναι μια εναλλακτική λύση στην κοιλιακή προσέγγιση , με λιγότερες επιπλοκές , μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο , και λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές [ 1,2 ] , αλλά είναι μια δύσκολη και επίπονη εργασία . Η ευρεία αποδοχή της διαδικασίας αυτής έχει περιοριστεί λόγω των προηγμένων δεξιοτήτων που απαιτούνται , αλλά η έλευση των καλύτερων εμφυσητήρων , πηγές φωτός , και κάμερες , καθώς και η χρήση του ηλεκτρονικού morcellator έχει αυξήσει την χρήση της διαδικασίας αυτής. Υπάρχει μια αίσθηση από ορισμένους συγγραφείς ότι οι γυναίκες με μεγάλα ενδοτοιχωματικά ινομυώματα που θέλουν να κάνουν παιδιά (είτε άτοκες , είτε γυναίκες με ένα ή δύο παιδιά μόνον) δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται λαπαροσκοπικά επειδή η σχολαστική επισκευή της μήτρας είναι δύσκολη. Ο Parker [3] έχει θεσπίσει κριτήρια επιλογής για ασθενείς με συμπτωματικά ινομυώματα για την επιλογή της λαπαροσκοπικής ινομυωματεκτομής , τα οποία περιλαμβάνουν : 

  • Μήτρα μέγεθους ίσο ή μικρότερο από 14 εβδομάδες μετά από μια πορεία 3 μηνών με θεραπεία με GnRH αγωνιστή
  • Κανένα μεμονωμένο ινομύωμα μεγαλύτερο από 7 cm
  • Κανένα ινομύωμα κοντά στην μητριάια αρτηρία
  • Κανένα ινομύωμα κοντά στα σαλπίγγικά στόμια αν η γονιμότητα είναι επιθυμητή
  • Τουλάχιστον το 50 % των ινομυωμάτων να είναι υπορρογόνια
  • να είναι προσπελάσιμα και να επιτρέπεται η επαρκής αποκατάσταση μέσω του λαπαροσκόπιου

Η προεγχειρητική εκτίμηση με υπερήχους είναι απαραίτητη έτσι ώστε να καθοριστεί ο αριθμός των ινομυωμάτων , το μέγεθος , ο τύπος και η τοποθεσία . Η επιλογή της καταλληλότερης χειρουργικής επέμβασης (κλασσική ή λαπαροσκοπική) εξαρτάται από τον προεγχειρητικό απεικονιστικό έλεγχο. Η ιδανική υποψήφια για την λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή είναι μία ασθενής με λιγότερα από τρία ινομυώματα , κανένα μεγαλύτερο από 8 - 9 cm. Εκείνες με μισχωτά ινομυώματα , ανεξαρτήτου μεγέθους , είναι επίσης ιδανικές υποψήφιες για λαπαροσκοπική προσέγγιση . Οι ασθενείς με πολλαπλά ινομυώματα για τις οποίες η προεγχειρητική μελέτη αναφέρει «πολλαπλά ινομυώματα , αδυναμία μέτρησής τους» δεν είναι υποψήφιες για ινομυωματεκτομή εν γένει διότι η βλάβη του μυομητρίου κατά την εκτομή θα είναι σαν να μια εικονική υστερεκτομή. Σίγουρα οι ασθενείς αυτές θα πρέπει να ενημερώνονται ότι πρέπει μάλλον να αποδεχθούν την υστερεκτομή, αν η μελλοντική τεκνοποίηση δεν είναι επιθυμητή. Εάν ο ασθενής επιθυμεί έντονα να διατηρήσει τη μήτρα της , θα πρέπει επίσης να ενημερωθεί για την δυσκολία φαρμακολογικού ελέγχου των συμπτωμάτων ή της αυξήσεως του μεγέθους , και την πιθανότητα εξαλλαγής .  

Βιβλιογραφία

1. Daniell JF, Gurley LD. Laparoscopic treatment of clinically significant symptomatic uterine fibroids. J Gynecol Surg. 1991;7:37.

2. Nezhat C, Nezhat F, Silfen SL, et al. Laparoscopic myomectomy. Int J Fertil. 1991;36:275–280.

3. Parker WH, Rodie IA. Patient selection for laparoscopicmyomectomy. J AmAssoc Gynecol Laparosc. 1994;2:23–26.

4. Sinha R, Hegde A,Warty N, Patil N. Laparoscopic excision of very large myomas. J AmAssoc Gynecol Laparosc. 2003;10(4):461–468

 

Εικόνες 1-4 : Προεγχειρητικό Υπερηχογράφημα .

 

5

6

7

8

Εικόνες 5-8 : Λαπαροσκοπική Επέμβαση .

 

 

 

2. Λαπαροσκοπική Αντιμετώπιση Ενδοτοιχωματικού Ινομυώματος


Εικόνες 1-4 : Προεγχειρητικό Υπερηχογράφημα .

 

5

6

7

8

Εικόνες 5-8 : Μετεγχειρητικό Υπερηχογράφημα .

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Εικόνες 1-8 : Λαπαροσκοπική Επέμβαση .

 

 

 

3. Κλασσική , Μή Λαπαροσκοπική Προσπέλαση Μισχωτών Ινομυωμάτων


σταθερηκαταστασηπολυκυστικεςοωθηκες1

Ευμέγεθες ινομύωμα προσθίου τοιχώματος μήτρας , το οποίο συνδέεται με μίσχο , από όπου και λαμβάνει την αιμάτωσή του .
Προσέξτε το συγκριτικό μέγεθος της μήτρας και του ινομυώματος . Το ινομύωμα είναι παραπάνω από το διπλάσιο μέγεθος της μήτρας . Η μάζα αυτή ήταν ψηλαφητή από την κοιλιά .
Το ινομύωμα πίεζε επίσης την ουροδόχο κύστη και προκαλούσε μια σχετική συχνοουρία , χωρίς καύσο στην ούρηση .
Το συγκεκριμένο ινομύωμα δεν προκαλούσε ανωμαλίες περιόδου . Παρόλαυτά , προηγήθηκε μια διαγνωστική υστεροσκόπηση και βιοψία , η οποία ήταν αρνητική για κακοήθεια ή άλλες ανωμαλίες .
Η ασθενής αντιλήφθηκε την διόγκωση περίπου 3 μήνες πρίν την χειρουργική επέμβαση και αυτό διότι , στον τακτικό της έλεγχο δεν συμπεριλαμβανόταν γυναικολογική εξέταση , ούτε ψηλαφηση κοιλίας , ούτε υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων , παρά μόνο ένα απλό τεστ παπ .
Είναι γεγονός ότι τα ινομυώματα χρειάζονται συνήθως παραπάνω από 6 μήνες για να φτάσουν σε αυτά τα μεγέθη (14 εκ υπερηχογραφικά , 14χ15χ12 εκ. τελικό παρασκεύασμα) . Ο τακτικός και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ γυναικολογικός έλεγχος μπορεί να τα ανιχνεύσει νωρίς , έτσι ώστε να αφαιρούνται λαπαροσκοπικά , και να μην προκύπτουν θεραπευτικά διλήμματα .

 

σταθερηκαταστασηπολυκυστικεςοωθηκες1

Κλασσικό παράδειγμα μικρού μισχωτού ινομυώματος . Η τομή προσπέλασης είναι οριζόντια , πάνω από την ηβική σύμφυση .
Το συνολικό μήκος της τομής είναι 4 εκατοστάΤέτοιου είδους ινομυώματα αντιμετωπίζονται λαπαροσκοπικά .
Εάν υπάρχει αντένδειξη στην γενική νάρκωση ή εάν η ασθενής επιθυμεί να είναι ξύπνια (όπως στην συγκριμένη περίπτωση) , η επέμβαση μπορεί να γίνει με επισκληρίδιο αναισθησία (όπως στον τοκετό ή στην καισαρική) .
Τέτοιου είδους ινωμυώματα μπορεί να μεγαλώσουν κατά την εγκυμοσύνη (επίδραση των αυξημένων οιστρογόνων) και να συστραφούν γύρω από το μίσχο τους , προκαλώντας νέκρωση και φλεγμονή .
Αλλοτε , η αύξηση του μεγέθους τους δεν προκαλεί συμπτωματα , και η εγκυμοσύνη προχωράει χωρίς απρόοπτα . Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ασυμπτωματικά . Δεν είναι όμως δυνατόν να προβλεφθεί η συμπεριφορά τους εκ των πρωτέρων και χρειάζεται επαγρύπνιση .
Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 24-36 ώρες (εξιτήριο το επόμενο μεσημέρι) . Η τομή αποκαθίσταται με ενδοδερμική ραφή .

 

σταθερηκαταστασηπολυκυστικεςοωθηκες1

Εναρξη της αποκατάστασης του τοιχώματος της μήτρας .

 

σταθερηκαταστασηπολυκυστικεςοωθηκες1

Συνεχόμενη ή και διακεκομμένη ραφή .  Ελάχιστη απώλεια αίματος . Μερικές γυναίκες προτιμούν την επισκληρίδιο αναισθησία (προτιμούν να μήν κοιμηθούν) λόγω φόβου και μόνον . Το αισθητικό αποτέλεσμα της εν λόγω επέμβασης είναι συγκρίσιμο με εκείνο της λαπαροσκόπησης , αφού μία τομή 4 εκατοστών κάτω από το μαγιό με τη μορφή μιας ανεπαίσθητης ευθείας γραμμής είναι προτιμότερη (για μερικές γυναίκες) από τις 3 οπές της λαπαροσκόπησης . Πάντως , σε γενικές γραμμές , μετά από  3 μήνες , η  επέμβαση  δεν  διακρίνεται , είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο ...

 

 

 Back To Top

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

4. Κλασσική , Μή Λαπαροσκοπική Προσπέλαση Ενδοτοιχωματικών Ινομυωμάτων


 

σταθερηκαταστασηπολυκυστικεςοωθηκες1

Η αύξηση του μεγέθους τους πιέζει την ενδομήτρια κοιλότητα (χωροκατακτητικά φαινόμενα) και έτσι αποτελούν αίτιο υπογονιμότητας .

Τα ίδια χωροκατακτητικά φαινόμενα μπορεί να αποφράσσουν τις σάλπιγγες , άλλος ένας λόγος υπογονιμότητας .

Δεν επιτρέπουν την ομαλή  ανάπτυξη του φθαρτού (ενδομήτριο της κύησης) και έτσι μπορεί να αποτελέσουν αίτιο αυτόματων αποβολών . 

 

σταθερηκαταστασηπολυκυστικεςοωθηκες1

Τα ενδοτοιχωματικά ινομυώματα μεγαλώνουν μέσα στο σώμα της μήτρας .

Αποτελούν το πρότυπο των συμπτωματικών ινομυωμάτων . 

Προκαλούν μηνομητρορραγίες , δηλαδή περισσότερη αιμόρροια στην περίοδο , και σε μακροχρόνια παραμονή τους , αναιμία από απώλεια αίματος .

 

σταθερηκαταστασηπολυκυστικεςοωθηκες1

Τα ενδοτοιχωματικά ινομυώματα Αυξάνονται σε μέγεθος καθ όλη την διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας της γυναίκας (οιστρογονική επίδραση) .

 

 

 

5. Παραμελημένες Περιπτώσεις Ινομυωμάτων


 

σταθερηκαταστασηπολυκυστικεςοωθηκες1

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η συμπτωματολογία είναι μικρή και σιωπηρή . Οι μηνομητρορραγίες μπορεί να είναι μικρής εκτάσεως και σταδιακά να γίνουν ανεκτές από την γυναίκα . Αν δεν υπάρχει τακτικός έλεγχος τότε τα ινομυώματα μπορεί να γίνουν πολύ μεγάλα όπως αυτό της διπλανής εικόνας .

Συνήθως η εικόνα αυτή εμφανίζεται σε γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει την αναπαραγωγικής τους πορεία .

 Η εικόνα αυτή είναι σπάνια σε νέες γυναίκες , όχι όμως και εντελώς απίθανη .

 

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Η σελίδα έχει εώς τώρα

Επισκέπτες


Δείτε Επίσης :


Υπερηχογραφική Παρακολούθηση Φυσιολογικού Κύκλου Και Επιβεβαίωση Ωορρηξίας

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

 


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]