Θρομβοφιλίες


Παράγοντας V Leiden

Μετάλλαξη MTHFR

Μετάλλαξη προθρομβίνης FII G20210A

PAI-1 (Plasminogen Activator Inhibitor-1)

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο

Μοριακός (Γονιδιακός) Έλεγχος Θρομβοφιλίας


Τα γονίδια που αναλύονται στον παρακάτω πίνακα συμμετέχουν στους μηχανισμούς αιμόστασης , πήξεως και ινωδόλυσης (θρομβόλυσης) . Οι διαδικασίες αυτές επιτελούνται καθημερινά και συνεχώς στον οργανισμό , μέσα στα αιμοφόρα αγγεία , τόσο στις αρτηρίες όσο και στις φλέβες και βρίσκονται συνεχώς σε μία δυναμική (και όχι στατική) ισορροπία . Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο να τραυματιστεί ή να κοπεί κάποιος για να γίνουν αυτές οι αντιδράσεις . Η ακεραιότητα και η λειτουργία του ενδοθηλίου (το εσωτερικό κάλυμμα των αρτηριών και των φλεβών) , ο μεταβολισμός των λιπιδίων και η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης εξαρτώνται άμεσα και έμμεσα σε μεγάλο βαθμό από την λειτουργία των γονιδίων αυτών.

Επίσης , οι γονιδιακοί παράγοντες αυτοί έχουν εμπλακεί στην παθογένεση μερικών περιπτώσεων καθ’έξιν αποβολών με τον μηχανισμό των μικροεμφράκτων στην πρώϊμη πλακουντιακή κυκλοφορία .  Τέλος , η ύπαρξη μερικών παθολογικών γονιδίων καθιστά απαραίτητη την αντιπηκτική αγωγή ιδιαίτερα στη λοχεία (μετά τον τοκετό) ή και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για την αποφυγή θρομβώσεων στις φλέβες (κυρίως των κάτω άκρων) αλλά και για την αποφυγή σοβαρότερων επιπλοκών όπως αγγεικά εγκεφαλικά επεισόδια . Οι γονότυποι των μεταλλάξεων / πολυμορφισμών που αναφέρονται στη στήλη «γονότυπος» είναι αυτοί για τους οποίους απαιτείται αξιολόγηση . Οποιοσδήποτε άλλος γονότυπος θεωρείται φυσιολογικός

 

 

Πίνακες Πιθανοτήτων

Οι παρακάτω πίνακες προκύπτουν από σοβαρές μελέτες που έγιναν σε μεγάλο αριθμό ασθενών και έχουν στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. Χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία αυτών των πινάκων. Οταν για παράδειγμα αναφέρεται ότι ο λόγος πιθανοτήτων μιας θρομβοφιλίας σε σχέση με μια μαιευτική επιπλοκή είναι 2 , αυτό σημαίνει ότι εκείνες οι γυναίκες που έχουν την θρομβοφιλία αυτή έχουν διπλάσια πιθανότητα να πάθουν την συγκεκριμένη επιπλοκή από εκείνες που δεν έχουν αυτόν τον παράγοντα θρομβοφιλίας .  Βέβαια , οι επιπλοκές προκύπτουν και από άλλους παράγοντες εκτός θρομβοφιλίας οπότε ο τελικός κίνδυνος είναι συνάρτηση περισσότερων παραγόντων που δρουν όμως συνήθως αθροιστικά (π.χ. κάπνισμα και θρομβοφιλία). Στο απώτερο μέλλον , και όσο συγκεντρώνονται νέα στοιχεία, οι αριθμοί ενδεχομένως να αλλάξουν λίγο αλλά είναι σχεδόν απίθανο να αντιστραφεί το γενικό συμπέρασμα. Με την χρήση των πινάκων , και φυσικά με το ιστορικό και την κλινική πορεία της εκγυμοσύνης, είμαστε σε θέση να προβλέψουμε τις άσχημες επιπλοκές και να τις αποφύγουμε . Οι πληροφορίες είναι πολύτιμες γιατί με την χρήση τους  μπορεί να αποφευχθούν πολύ άσχημες κατάστάσεις . 

 

 

Πρώϊμη Απώλεια Εγκυμοσύνης που συνδέεται με ορισμένες κληρονομικές και επίκτητες θρομβοφιλίες

 Είδος Θρομβοφιλίας Πρώϊμη Απώλεια Εγκυμοσύνης - Αναλογία Πιθανοτήτων (odds ratio)              
 Ομοζυγωτία Leiden 2.7 (1.3–5.6)
Ετεροζυγωτία Leiden 1.7 (1.1–2.6)
 Ετεροζυγωτία Μετάλλαξης Προθρομβίνης 2.5 (1.2–5.0)
 Ομοζυγωτία MTHFR 1.4 (0.8–2.6)
Υπερομοκυστεϊναιμία  6.3 (1.4–28.4)
Ανεπάρκεια Αντιθρομβίνης 0.9 (0.2–4.5)
 Ανεπάρκεια Πρωτεϊνης C 2.3 (0.2–26.4)
 Ανεπάρκεια Πρωτεϊνης S 3.6 (0.4–35.7)
 Επίκτητη Αντίσταση Στην Ενεργοποιημένη Πρωτεϊνη C 4.0 (1.7–9.8)
 Αντισώματα Καρδιολιπίνης 3.4 (1.3–8.7)
Αντιπηκτικό Λύκου 3.0 (1.0–8.6)

OR=1 καμία επίδραση παράγοντα, OR > 1 βλαπτική επίδραση, OR < 1 προστατευτική επίδραση

Π.χ. για odds ratio = 3 , η διατύπωση είναι ότι "η πιθανότητα για πρώϊμη αποβολή είναι 3 φορές περισσότερη , από ότι στο γενικό πληθυσμό" .

Καθ εξιν Αποβολές Λόγω Θρομβοφιλιας

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ανεπάρκεια προθρομβίνης όταν είναι μόνη της ασκεί ελαφρά προστατευτική επίδραση (odds ratio = 0,9 μικρότερο της μονάδας)

Βιβλιογραφία : Robertson L, Wu O, Langhorne P, et al: Thrombophilia in pregnancy: A systematic review. Br J Haematol 132:171, 2005

 

Πίνακας Αναλογίας Πιθανοτήτων Για Αποκόλληση Πλακούντα Ανάλογα Με Το Είδος Της Θρομβοφιλίας

 Είδος Θρομβοφιλίας Αναλογία Πιθανοτήτων(Odds Ratio) Για Αποκόλληση Πλακούντα
 Ομοζυγωτία Leiden 8.4 (0.4–171.2)
Ετεροζυγωτία Leiden 4.7 (1.1–19.6)
 Ετεροζυγωτία Μετάλλαξης Προθρομβίνης 7.7 (3.0–19.8)
 Ομοζυγωτία MTHFR 1.5 (0.4–5.4)
Υπερομοκυστεϊναιμία  2.4 (0.4–15.9)
Ανεπάρκεια Αντιθρομβίνης 1.1 (0.1–18.1)
 Ανεπάρκεια Πρωτεϊνης C 5.9 (0.2–151.6)
 Ανεπάρκεια Πρωτεϊνης S 2.1 (0.5–9.3)
 Επίκτητη Αντίσταση Στην Ενεργοποιημένη Πρωτεϊνη C 1.3 (0.4–4.4)
 Αντισώματα Καρδιολιπίνης 1.4 (0.4–4.8)
Αντιπηκτικό Λύκου Δεν Υπάρχουν Στοιχεία

 

Επεξήγηση : Π.χ. για odds ratio = 3 , η διατύπωση είναι ότι "η πιθανότητα για αποκόλληση πλακούντα είναι 3 φορές περισσότερη , από ότι στο γενικό πληθυσμό" .

Βιβλιογραφία : Robertson L, Wu O, Langhorne P, et al: Thrombophilia in pregnancy: A systematic review. Br J Haematol 132:171, 2005

 

Πίνακας Αναλογίας Πιθανοτήτων Για Ενδομήτρια Καθυστέρηση Της Ανάπτυξης Ανάλογα Με Το Είδος Θρομβοφιλίας

 Είδος Θρομβοφιλίας Ενδομήτρια Καθυστέρηση Της Ανάπτυξης - Αναλογία Πιθανοτήτων (odds ratio)              
 Ομοζυγωτία Leiden 4.6 (0.2–115.7)
Ετεροζυγωτία Leiden 2.7 (0.6–12.1)
 Ετεροζυγωτία Μετάλλαξης Προθρομβίνης 2.9 (0.6–13.7)
 Ομοζυγωτία MTHFR 1.2 (0.8–1.8)
Υπερομοκυστεϊναιμία  Δεν Υπάρχουν Στοιχεία
Ανεπάρκεια Αντιθρομβίνης Δεν Υπάρχουν Στοιχεία
 Ανεπάρκεια Πρωτεϊνης C Δεν Υπάρχουν Στοιχεία
 Ανεπάρκεια Πρωτεϊνης S Δεν Υπάρχουν Στοιχεία
 Επίκτητη Αντίσταση Στην Ενεργοποιημένη Πρωτεϊνη C Δεν Υπάρχουν Στοιχεία
 Αντισώματα Καρδιολιπίνης 6.9 (2.7–17.7)
Αντιπηκτικό Λύκου Δεν Υπάρχουν Στοιχεία

Επεξήγηση : Π.χ. για odds ratio = 3 , η διατύπωση είναι ότι "η πιθανότητα για ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης είναι 3 φορές περισσότερη , από ότι στο γενικό πληθυσμό" .

Βιβλιογραφία : Robertson L, Wu O, Langhorne P, et al: Thrombophilia in pregnancy: A systematic review. Br J Haematol 132:171, 2005

 

Ενδεικτικές Αγωγές Ανάλογα Με Το Είδος Θρομβοφιλίας Και Την Κατάσταση (Εγκυμοσύνη ή Λοχεία)


Σε πολλές από τις παρακάτω περιπτώσεις , κρίνεται απαραίτητη και η συμβουλευτική από αιματολόγο .

 

Οδηγίες Για Θρομβοπροφύλαξη Κατά την Διάρκεια Της Εγκυμοσύνης Ανάλογα Με Το Είδος Θρομβοφιλικής Διάθεσης

 Υπαρξη ενός θρομβοφιλικού παράγοντα σε ετεροζυγωτία        Ανάλογα με τον παράγοντα . Προφυλακτική Χαμηλή Δοσολογία Ηπαρίνης ή ακόμα και Προφυλακτική Μέση Δοσολογία
 Φλεβική Θρόμβωση ή Εμβολή Σε προηγούμενη Εγκυμοσύνη  Προφυλακτική Χαμηλή Δοσολογία Ηπαρίνης ή ακόμα και Προφυλακτική Μέση Δοσολογία
Φλεβική Θρόμβωση ή Εμβολή Με Χρήση Αντισυλληπτικών Προφυλακτική Χαμηλή Δοσολογία Ηπαρίνης ή ακόμα και Προφυλακτική Μέση Δοσολογία
 Υπαρξη Παράγοντα Κινδύνου Ο Οποίος Δεν Ισχύει Πιά (π.χ. Χειρουργηθέν Κάταγμα Και Ακινητοποίηση) Παρακολούθηση .
 Δύο ή Παραπάνω Επεισόδια Θρομβοεμβολισμού  Προσαρμοσμένη Δοσολογία Ηπαρίνης
 Βεβαιωμένη Ανεπάρκεια Αντιθρομβίνης Προφυλακτική Χαμηλή Δοσολογία Ηπαρίνης ή ακόμα και Προφυλακτική Μέση Δοσολογία . Ενδεχομένως Και Αντιθρομβωτικές Κάλτσες .
  Ετεροζυγωτία Παράγοντα V Leiden Προφυλακτική Χαμηλή Δοσολογία Ηπαρίνης ή ακόμα και Προφυλακτική Μέση Δοσολογία . Πιθανή Η Χρήση Εξατομικευμένης Δοσολογίας . Ενδεχομένως Και Αντιθρομβωτικές Κάλτσες .
 Ομοζυγωτία Παράγοντα V Leiden  Προφυλακτική , Μέση ή Υψηλή Δοσολογία Ηπαρίνης . Πιθανή Η Χρήση Εξατομικευμένης Δοσολογίας . Ενδεχομένως Και Αντιθρομβωτικές Κάλτσες .
 Σύγχρονη Ετεροζυγωτία Παράγοντα V Leiden και Προθρομβίνης G20210A Προφυλακτική , Μέση ή Υψηλή Δοσολογία Ηπαρίνης . Πιθανή Η Χρήση Εξατομικευμένης Δοσολογίας . Ενδεχομένως Και Αντιθρομβωτικές Κάλτσες .
 Αντιφωσφολιπιδικά Αντισώματα Και Ιστορικό Αποβολών Προφυλακτική , Μέση ή Υψηλή Δοσολογία Ηπαρίνης . Πιθανή Η Χρήση Εξατομικευμένης Δοσολογίας .
Αντιφωσφολιπιδικά Αντισώματα Και Ιστορικό Θρομβοεμβολής Προφυλακτική , Μέση ή Υψηλή Δοσολογία Ηπαρίνης . Πιθανή Η Χρήση Εξατομικευμένης Δοσολογίας . Πιθανή Η Ταυτόχρονη Χρήση Ασπιρίνης .
Αντιφωσφολιπιδικά Αντισώματα Με Ελεύθερο Ιστορικό Προφυλακτική , Μέση ή Υψηλή Δοσολογία Ηπαρίνης . Πιθανή Η Χρήση Εξατομικευμένης Δοσολογίας . Πιθανή Η Ταυτόχρονη Χρήση Ασπιρίνης .
 Ομοζυγωτία MTHFR Υψηλή Καθημερινή Δοσολογία Φυλλικού Οξέος
 Ετεροζυγωτία MTHFR Καθημερινή Δοσολογία Φυλλικού Οξέος
 Ανεπάρκεια Πρωτεϊνης C Προφυλακτική Χαμηλή Δοσολογία Ηπαρίνης ή ακόμα και Προφυλακτική Μέση Δοσολογία .
 Ανεπάρκεια Πρωτεϊνης S Προφυλακτική Χαμηλή Δοσολογία Ηπαρίνης ή ακόμα και Προφυλακτική Μέση Δοσολογία .

 

 

Οδηγίες Για Θρομβοπροφύλαξη Κατά την Διάρκεια Της Λοχείας Ανάλογα Με Την Κατάσταση

 Υπαρξη ενός θρομβοφιλικού παράγοντα σε ετεροζυγωτία        Προφυλακτική Χαμηλή Δοσολογία Ηπαρίνης Για 6-8 Εβδομάδες .
 Φλεβική Θρόμβωση ή Εμβολή Σε προηγούμενη Εγκυμοσύνη  Προφυλακτική Χαμηλή Δοσολογία Ηπαρίνης Για 6-8 Εβδομάδες .
Φλεβική Θρόμβωση ή Εμβολή Με Χρήση Αντισυλληπτικών Προφυλακτική Χαμηλή Δοσολογία Ηπαρίνης Για 6-8 Εβδομάδες .
 Υπαρξη Παράγοντα Κινδύνου Ο Οποίος Δεν Ισχύει Πιά (π.χ. Χειρουργηθέν Κάταγμα Και Ακινητοποίηση) Παρακολούθηση .
 Δύο ή Παραπάνω Επεισόδια Θρομβοεμβολισμού  Προσαρμοσμένη Δοσολογία Ηπαρίνης . Βαρφαρίνη Για 6 Εβδομάδες , ή Επανέναρξη Της Προ Της Εγκυμοσύνης Αγωγή . Απαραίτητη Η Αιμοτολογική Εξέταση Και Συμβουλευτική .
 Βεβαιωμένη Ανεπάρκεια Αντιθρομβίνης Προφυλακτική , Μέση ή Υψηλή Δοσολογία Ηπαρίνης ή βαρφαρίνηςγια 12 μήνες Πιθανή Η Χρήση Εξατομικευμένης Δοσολογίας . Πιθανή Η Εφ'όρου Ζωής Αγωγή . Απαραίτητη Η Αιμοτολογική Εξέταση Και Συμβουλευτική .
  Ετεροζυγωτία Παράγοντα V Leiden Προφυλακτική Χαμηλή Δοσολογία Ηπαρίνης Για 6-8 Εβδομάδες .
 Ομοζυγωτία Παράγοντα V Leiden  Προφυλακτική , Μέση ή Υψηλή Δοσολογία Ηπαρίνης ή βαρφαρίνηςγια 12 μήνες Πιθανή Η Χρήση Εξατομικευμένης Δοσολογίας . Απαραίτητη Η Αιμοτολογική Εξέταση Και Συμβουλευτική .
 Σύγχρονη Ετεροζυγωτία Παράγοντα V Leiden και Προθρομβίνης G20210A Προφυλακτική  Δοσολογία Ηπαρίνης . Πιθανή Η Χρήση Βαρφαρίνης Για 6 Εβδομάδες ή Περισσότερο . Πιθανή Η Χρήση Εξατομικευμένης Δοσολογίας .
 Αντιφωσφολιπιδικά Αντισώματα Και Ιστορικό Αποβολών Προφυλακτική  Δοσολογία Ηπαρίνης Για 6-8 Εβδομάδες . Απαραίτητη Η Αιμοτολογική Εξέταση Και Συμβουλευτική .
Αντιφωσφολιπιδικά Αντισώματα Και Ιστορικό Θρομβοεμβολής Υψηλή Δοσολογία Ηπαρίνης Για 6-8 Εβδομάδες . Απαραίτητη Η Αιμοτολογική Εξέταση Και Συμβουλευτική . Πιθανή Η Χρήση Εξατομικευμένης Δοσολογίας . Πιθανή Η Ταυτόχρονη Χρήση Ασπιρίνης . Πιθανή Η Χρήση Μακροχρόνιας Προφύλαξης .
 Αντιφωσφολιπιδικά Αντισώματα Με Ελεύθερο Ιστορικό Προφυλακτική  Δοσολογία Ηπαρίνης Και Ταυτόχρονη Χαμηλής Δοσολογίας Ασπιρίνη Για 6-8 Εβδομάδες
 Ομοζυγωτία MTHFR Υψηλή Καθημερινή Δοσολογία Φυλλικού Οξέος
 Ετεροζυγωτία MTHFR Καθημερινή Δοσολογία Φυλλικού Οξέος
 Ανεπάρκεια Πρωτεϊνης C Προφυλακτική Χαμηλή Δοσολογία Ηπαρίνης Για 6-8 Εβδομάδες .
 Ανεπάρκεια Πρωτεϊνης S Προφυλακτική Χαμηλή Δοσολογία Ηπαρίνης Για 6-8 Εβδομάδες .

 

Ο αναγνώστης - αναγνώστρια οφείλει να καταλάβει μερικά σημαντικά πράγματα


α) Η θρομβοφιλική διάθεση μπορεί να σκοτώσει

β) Η θρομβοφιλική διάθεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατες επιπλοκές (μια θρόμβωση στη γαστροκνημία είναι χειρότερη από καταγμα !)

γ) Η θρομβοφιλική διάθεση μπορεί να προκαλέσει και εγκεφαλικό

δ) Η Εγκυμοσύνη και Η Λοχεία είναι θρομβογενείς καταστάσεις

ε) Η Λοχεία είναι περισσότερο επικίνδυνη για θρομβώσεις

Μην αγνοείτε τις οδηγίες που εδόθησαν απο τον ιατρό σας .

 

 

Βιβλιογραφία - External Links


American College of Obstetricians and Gynecologists: Prevention of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Practice Bulletin No. 21, October 2000a
American College of Obstetricians and Gynecologists: Thromboembolism in pregnancy. Practice Bulletin No. 19, August 2000b
American College of Obstetricians and Gynecologists: Antiphospholipid syndrome. Practice Bulletin No. 68, November 2005
Bates SM, Ginsberg JS: How we manage venous thromboembolism during pregnancy. Blood 100:3470, 2002 [PMID: 12393666]
Bates SM, Ginsberg JS: Treatment of deep-vein thrombosis. N Engl J Med 351:268, 2004 [PMID: 15254285]
Bates SM, Greer IA, Hirsh J, et al: Use of antithrombotic agents during pregnancy: The Seventh ACCP Conference on antithrombotic and thrombolytic therapy. Chest 126:627S, 2004
Lockwood CJ: Inherited thrombophilias in pregnant patients: Detection and treatment paradigm. Obstet Gynecol 99:333, 2002 [PMID: 11814516]
Lockwood C: Thrombosis, thrombophilia, and thromboembolism: Clinical updates in women's health care. American College of Obstetricians and Gynecologists Vol. VI, No. 4, October 2007
De Carolis S, Ferrazzani S, de Stefano, et al: Inherited thrombophilia: Treatment during pregnancy. Fetal Diagn Therapy 21:281, 2006
De Stefano V, Martinelli I, Rossi E, et al: The risk of recurrent venous thromboembolism in pregnancy and puerperium without antithrombotic prophylaxis. Br J Haematol 135:386, 2006

VTE, thrombophilia, antithrombotic therapy, and pregnancy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines.
Bates SM, Greer IA, Middeldorp S, Veenstra DL, Prabulos AM, Vandvik PO; American College of Chest Physicians.
Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):e691S-736S. doi: 10.1378/chest.11-2300.

The association between hereditary thrombophilias and pregnancy loss.
Lissalde-Lavigne G, Cochery-Nouvellon E, Mercier E, Quéré I, Dauzat M, Marès P, Gris JC.
Haematologica. 2005 Sep;90(9):1223-30. Review.

Factor V Leiden mutation in relation to fecundity and miscarriage in women with venous thrombosis.
van Dunné FM, Doggen CJ, Heemskerk M, Rosendaal FR, Helmerhorst FM.
Hum Reprod. 2005 Mar;20(3):802-6. Epub 2004 Dec 23.

Factor V Leiden mutation and pregnancy.
Langan RC.
J Am Board Fam Pract. 2004 Jul-Aug;17(4):306-8. No abstract available.

Thrombophilic mutations are a main risk factor for placental abruption.
Facchinetti F, Marozio L, Grandone E, Pizzi C, Volpe A, Benedetto C.
Haematologica. 2003 Jul;88(7):785-8.

The effect of factor V Leiden carriage on maternal and fetal health.
Bloomenthal D, von Dadelszen P, Liston R, Magee L, Tsang P.
CMAJ. 2002 Jul 9;167(1):48-54. Review.

The impact of the factor V Leiden mutation on pregnancy.
Spina V, Aleandri V, Morini F.
Hum Reprod Update. 2000 May-Jun;6(3):301-6. Review.

Genotype and laboratory and clinical phenotypes of protein s deficiency.
Duebgen S, Kauke T, Marschall C, Giebl A, Lison S, Hart C, Dick A, Spannagl M.
Am J Clin Pathol. 2012 Feb;137(2):178-84. doi: 10.1309/AJCP40UXNBTXGKUX.

Deficiencies of natural anticoagulants, protein C, protein S, and antithrombin.
Lipe B, Ornstein DL.
Circulation. 2011 Oct 4;124(14):e365-8. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.044412. No abstract available.

 

Δείτε Επίσης


Αυτόματες Πρώϊμες Κρυφες Αποβολές

Αμνιακό Υγρό

Ολιγάμνιο

Θρομβοφιλία (κληρονομική ή και επίκτητη)

Καρδιοτοκογραφία και NST

Κάπνισμα και κύηση

Προεκλαμψία

Ενδομήτρια Καθυστέρηση Της Ανάπτυξης


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]