Μετάλλαξη MTHFR


Τα γονίδια είναι αλληλουχίες νουκλεοτιδίων (αδενινη ,θυμίνη , γουανίνη , κυτοσύνη )  που συντίθουν πρωτεϊνες .Οι πρωτεϊνες μπορεί να είναι δομικές (π.χ. κολλαγόνο) , μεταφορικές (π.χ. αιμοσφαιρίνη) ή και να διαθέτουν ικανότητα να προκαλούν και να βοηθούν την εκτέλεση χημικών αντιδράσεων  και τότε ονομάζονται ένζυμα .Το γονίδιο για το ένζυμο MTHFR έχει δύο πιθανότητες για την θέση 677 . Η μία είναι να έχει κυτοσίνη ( C – cytosine ) και η άλλη είναι να έχει θυμίνη ( T – Thymine) . Όταν έχει κυτοσίνη (δηλαδή 677C) είναι φυσιολογικό . Όταν έχει θυμίνη (δηλαδή 677T) είναι παθολογικό , γιατί τότε συντίθεται ένα ένζυμο (πρωτεϊνη) που είναι θερμοευαίσθητο , και δεν δουλεύει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του .

Αρα : Φυσιολογικό = Δύο αντίγραφα με  677C   

Δηλαδή , Φυσιολογικό = 677C/C (ένα αντίγραφο από τη μητέρα και ένα από τον πατέρα) .

Ετερόζυγος = Ενα φυσιολογικό αντίγραφο του γονιδίου ,δηλαδή  677C Και ένα παθολογικό αντίγραφο του γονιδίου , δηλαδή   677T Δηλαδή 677C/T

Ομόζυγος = Δύο παθολογικά γονίδια , δηλαδή 677Τ/Τ .

 

Το ένζυμο " αναγωγάση του Μεθυλενοτετραϋδροφυλλικού " ( MTHFR Methylenetetrahydrofolate reductase) είναι μία πρωτεϊνη που βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων. Το ένζυμο MTHFR περιορίζει τη συγκέντρωση της ομοκυστεΐνης στο αίμα, εμποδίζοντας την τοξική δράση της τελευταίας προς το ενδοθηλιακό τοίχωμα των αγγείων. Μία μεταλλαγμένη μορφή του ενζύμου, που προκύπτει από την αντικατάσταση της θυμίνης από κυτοσίνη στη θέση 677, προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης της ομοκυστεΐνης στο αίμα (ομοκυστεϊναιμία) και αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα θρομβοφιλίας. Aλλη μετάλλαξη του ενζύμου εντοπίζεται στη θέση 1298 (αντικατάσταση της κυτοσίνης από αλανίνη), η οποία δεν έχει συσχετιστεί με υψηλή ομοκυστεϊνη στο αίμα αλλά η ταυτόχρονη συνύπαρξη σε ετερόζυγη κατάσταση των δύο μεταλλάξεων (θέσεις 677 και 1298), έχει τις ίδιες επιπτώσεις όπως η 677T σε ομοζυγωτία.Η αύξηση των επιπέδων της ομοκυστεϊνης στο πλάσμα αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για αθηροσκλήρυνση και αρτηριακή ή (σπανιότερα) φλεβική θρόμβωση. Η ομοκυστεϊνη είναι ενδιάμεσος μεταβολίτης στο μεταβολικό μονοπάτι της μεθειονίνης και της κυστεϊνης.  Δύο ένζυμα (η β-συνθετάση της κυσταθειόνης και η μεθολεντετραϋδροφυλλική ρεδουκτάση MTHFR) και τρεις βιταμίνες (Β6, Β12 και το φυλλικό οξύ) παίζουν σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση των επιπέδων της ομοκυστεϊνης στο πλάσμα : Η μεθολεντετραϋδροφυλλική ρεδουκτάση (MTHFR) ρυθμίζει την επαναμεθυλίωση της ομοκυστεϊνης και την μετατροπή της σε μεθειονίνη. Μετάλλαξη του γονιδίου MTHFR στο νουκλεοτίδιο 677 (με αντικατάσταση μιας γουανίνης από θυμιδίνη) καθιστά το ένζυμο θερμοευίσθητο και ποκαλεί έκπτωση ης ενζυμικής δαστικότητας με συνέπεια την αύξηση των επιπέδων της ομοκυστεϊνης στο αίμα. Οι βιταμίνες Β6, Β12 και το φυλλικό οξύ παίζουν σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης επειδή ανεπάρκεια  τους μπορεί να προκαλέσει αύξηση των επιπέδων της ομοκυστεΐνης στο πλάσμα. Ο παθογενετικός μηχανισμός με τον οποίο τα αυξημένα επίπεδα ομοκυστεΐνης προκαλούν θρομβώσεις δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένος. Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι η ομοκυστεϊνη δρα βλαπτικά στο τοίχωμα των αγγείων (με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της χοληστερίνης αλλά 8 φορές πιο έντονα) και μετατρέπει τις αντιθρομβωτικές ιδιότητες των ενδοθηλιακών κυττάρων σε προθρομβωτικές . Η υπερομοκυστεϊναιμία σχετίζεται τόσο με φλεβική όσο και με αρτηριακή θρόμβωση. 10-15% των ασθενών με πρωτοπαθή ή υποτροπιάζουσα φλεβοθρόμβωση έχουν υψηλά επίπεδα ομοκυστεϊνης στο πλάσμα. Η συσχέτιση υπερομοκυστεϊναιμίας-φλεβοθρόμβωσης είναι ισχυρότερη ανάμεσα στις γυναίκες και επίσης αυξάνεται με την ηλικία. Ακόμη μεγαλύτερη είναι όμως η συσχέτιση υπερομοκυστεϊναιμίας/MTHFR μετάλλαξης και θρόμβωσης αρτηριακού σκέλους (ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, στεφανιαία νόσος, έμφραγμα του μυοκαρδίου κλπ). Επίσης όπως συμβαίνει και στις άλλες θρομβοφιλικές καταστάσεις,η συνύπαρξη υπερομοκυστεϊναιμίας και παράγοντα V Leiden αυξάνει σημαντικά τον σχετικό κίνδυνο θρόμβωσης .

ΜTHFR και καθ'έξιν αποβολές : Υπάρχει λύση


Τα υψηλά επίπεδα ομοκυστεΐνης που μπορεί να υπάρχουν σε περιπτώσεις μετάλλαξης του γονιδίου MTHFR έχουν σε αρκετές περιπτώσεις συνδεθεί με καθ' έξιν αποβολές. Από την άλλη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χαμηλά τα επίπεδα του φολικού οξέος που επίσης έχουν συνδεθεί με καθ' έξιν αποβολές . Έτσι σε πολλές περιπτώσεις χορηγείται απλά φολικό οξύ σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης  ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χορηγείται και χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις ανεξήγητων καθ' έξιν αποβολών η χορήγηση ηπαρίνης έχει βρεθεί ότι μπορεί να βελτιώσει το αποτέλεσμα.

Γενικά , αν μετά τον θρομβοφιλικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι το μοναδικό πρόβλημα είναι η μετάλλαξη MTHFR (ομόζυγη ή ακόμα και ετερόζυγη) , θα πρέπει να είμαστε φειδωλοί στα συμπεράσματά μας , διότι είναι αρκετά σπάνιο από μόνη της αυτή η μετάλλαξη να οδηγεί σε καθ έξιν αποβολές . Το πιθανότερο είναι ότι κάποια από τις προηγούμενες αποβολές ήταν τυχαία (αναφερόμαστε σε καταστάσεις στις οποίες το μοναδικό εύρημα είναι η μετάλλαξη MTHFR , και όχι σε καταστάσεις που συνυπάρχουν και άλλοι λόγοι) .Επομένως , η μετάλλαξη αυτή πρέπει να απασχολεί τις γυναίκες από την άποψη μακροχρόνιας ρύθμισης (αποφυγή καπνίσματος , αντισυλληπτικών , παχυσαρκίας , ακινησίας κλπ.) και την καθημερινή λήψη βιταμινών (filicine , neurobion) .

Συγκεκριμένες καταστάσεις στην εγκυμοσύνη που χρειάζεται να χορηγηθεί αντιπηκτική αγωγή : Αντιπηκτική Αγωγή Στην Εγκυμοσύνη : Πότε έχει ένδειξη ;

Οδηγίες


Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (ενδεχομένως και πρίν την εγκυμοσύνη) συνίσταται σε ομοζυγώτες η χορήγηση φυλλικού οξέος σε ποσότητα μεγαλύτερη των 800 mg την ημέρα .

Οι Ομοζυγώτες πρέπει να αποφεύγουν την χρήση Bactrimel (τριμεθοπρίμη / σουλφαμεθοξαζόλη)

Οι ομοζυγώτες πρέπει να ενημερώνουν το αναισθησιολογικό προσωπικό για την μετάλλαξη αυτή και να δηλωνουν ότι μπορεί να έχουν μεγαλύτερη απάντηση σε πτητικά αναισθητικά (nitrous oxide) .

Οι ομοζυγώτες πρέπει να κάνουν χρόνια λήψη του φυλλικού οξέος και να ενσωματώσουν στην διατροφή τους τροφές πλούσιες σε φυλλικό . Πολλοί ομοζυγώτες ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΑΙΜΙΑ διότι απλά κάνουν καλή διατροφή .

 Βιβλιογραφία - Downloads


circulation-2005-homocysteine_and_mthfr_mutations

the_5_10_methylenetetrahydrofolate_reductase_c677t_mutation_and_risk_of_fetal_loss.

methylenetetrahydrofolate_reductase_polymorphism

plasma_homocysteine_concentrations_in_greek_children

mthfr_mutations_in_circulation_and_pregnancy

Δείτε Επίσης


Αυτόματες Πρώϊμες Κρυφες Αποβολές

Αμνιακό Υγρό

Ολιγάμνιο

Θρομβοφιλία (κληρονομική ή και επίκτητη)

Καρδιοτοκογραφία και NST

Κάπνισμα και κύηση

Προεκλαμψία

Ενδομήτρια Καθυστέρηση Της Ανάπτυξης

Παράγοντας V Leiden

Μετάλλαξη προθρομβίνης FII G20210A

PAI-1 (Plasminogen Activator Inhibitor-1)

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]