Καρδιοτοκογραφία Και NST


   

 

Η ταυτόχρονη μέτρηση του εμβρυϊκού καρδιακού παλμού σε σχέση με τις συστολές της μήτρας ονομάζεται καρδιοτοκογραφία . Η μέτρηση μόνο των συστολών της μήτρας ονομάζεται τοκογραφία . Η ακρόαση και καταγραφή του εμβρυϊκού καρδιακού παλμού αποτελεί έναν τρόπο εκτίμησης της οξυγόνωσης του εμβρύου , και  της κατάστασης του πλακούντα .

Η ακρόαση και καταγραφή των παλμών του εμβρύου εκτός τοκετού ονομάζεται καρδιοτοκογραφία ηρεμίας . Θυμηθείτε ότι η μήτρα είναι ένας μύς , και βρίσκεται σε ηρεμία για περίπου 8 μήνες , αρχίζει να κάνει ακανόνιστες συστολές περίπου μόλις η έγκυος μπαίνει στο μήνα της και στον τοκετό παρουσιάζει τις μέγιστες συστολές . Ο εμβρυϊκός καρδιακός παλμός πρέπει να είναι φυσιολογικός όταν η μήτρα βρίσκεται σε ηρεμία (non - stress κατάσταση) . Αν οι εμβρυϊκοί καρδιακοί παλμοί δεν είναι φυσιολογικοί σε κατάσταση ηρεμίας , τότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι στον τοκετό το έμβρυο θα ασφυκτιά μέχρι να γεννηθεί . Η καρδιοτοκογραφία ηρεμίας είναι η εξέταση η περισσότερο συσχετιζόμενη με την οξυγόνωση του εμβρύου , ακόμα περισσότερο και από το doppler .

Η καρδιοτοκογραφία ηρεμίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρακολούθησης του τρίτου τρίμηνου της κύησης . Με τον καρδιοτοκογράφο έχουμε την δυνατότητα να ελέγξουμε όχι μόνο τη συχνότητα των εμβρυϊκών παλμών , αλλά και να εξετάσουμε τη μεταβολή τους σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα . Με τον τρόπο αυτό γνωρίζουμε αν το έμβρυο βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ελέγχουμε την οξυγόνωση του εγκεφάλου και την ισορροπία του νευρικού συστήματος. Ο καρδιοτοκογράφος αποτελεί λοιπόν απαραίτητο στοιχείο του εξοπλισμού σε ένα σύγχρονο Μαιευτικό-Γυναικολογικό ιατρείο .

 


Οι στόχοι της προγεννητικής παρακολούθησης με την καρδιοτοκογραφία είναι :


1.Να διαπιστώσει την φυσιολογική ενδομήτρια κατάσταση, την απουσία εμβρ. Υποξίας,
2. Να καθορίσει την ανάγκη παρέμβασης, άμεσης ή επικείμενης,
3. Να μειώσει την Περιγεννητική Νοσηρότητα και θνησιμότητα λόγω περιγεννητικής ασφυξίας.


 

 

Η καρδιοτοκογραφία ηρεμίας είναι μια εξέταση απλή . Η έγκυος κάθεται ξαπλωμένη ή καθιστή και φοράει δύο ζώνες με τους μετρητές του εμβρυϊκού καρδιακού παλμού και των συστολών της μήτρας . Διαρκεί περίπου 30 λεπτά . Σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορούμε να καταγράψουμε έναν κύκλο ύπνου-ξυπνήματος του εμβρύου και ενδεχομένως μερικές ακανόνιστες συστολές της μήτρας . Συνήθως αρχίζουμε την καρδιοτοκογραφία μόλις η έγκυος μπαίνει στο μήνα της , δηλαδή στις 36 εβδομάδες , και την επαναλαμβάνουμε κάθε εβδομάδα (ή και συχνότερα) μέχρι τον τοκετό . Ας μήν ξεχνάμε ότι οι απαιτήσεις σε οξυγόνο ενός τελειόμηνου είναι σαφέστατα μεγαλύτερες από τις απαιτήσεις ενός εμβρύου 32 εβδομάδων (1800 γραμμάρια στις 32 εβδομάδες , 3400 γραμμάρια στις 39 εβδομάδες , μεγαλύτερο βάρος συνεπάγεται μεγαλύτερη απάιτηση οξυγόνωσης από τον πλακούντα) , και συνεπώς , οι εξετάσεις στις 32 εβδομάδες (π.χ. το doppler) δεν είναι απαραίτητο ότι θα αντικατοπτρίζουν την κατάσταση στις 36-37-38-39 εβδομάδες . Η καρδιοτοκογραφία ηρεμίας βεβαιώνει το καλώς έχειν του εμβρύου όσο πλησιάζουμε στον τοκετό .

 

 


Αξιολόγηση Καρδιοτοκογραφήματος Κατά FIGO


Το καρδιοτοκογράφημα μπορεί να λάβει τρείς απαντήσεις :

Α) Αντιδρών - Φυσιολογικό - Καθησυχαστικό (Reactive - Normal - Reassuring)

Β) Υποπτο - Μη Καθησυχαστικό (Suspicious - Non Reassuring)

Γ) Παθολογικό

 

 

• Τουλάχιστον 2 επιταχύνσεις (15-15) στα 20min

• ΒΚΡ 110-150bpm

•  μεταβλητότητα 5-25 bpm

• Απουσία επιβραδύνσεων !

• Σποραδικές ήπιες επιβραδύνσεις (<40bpm-<30sec) αν ακολουθούν επιτάχυνση !

• Επί μέτριας ταχυκαρδίας (150-160bpm) ή βραδυκαρδίας (100-110bpm) , αν δεν υπάρχουν επιβραδύνσεις, είναι Ο.Κ.

 

 

 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 


Τι είναι η εμβρυϊκή καρδιακή συχνότητα , εμβρυϊκός καρδιακός ρυθμός ;


Ο αριθμός των καρδιακών παλμών του εμβρύου σε ένα λεπτό ορίζεται ως εμβρυϊκή καρδιακή συχνότητα (ρυθμός) .

 

 


Τι είναι ο Βασικός εμβρυϊκός καρδιακός ρυθμός ;


Βασικός εμβρυϊκός καρδιακός ρυθμός είναι η μέση τιμή του καρδιακού ρυθμού του εμβρύου έχοντας αφαιρέσει τις επιταχύνσεις και τις επιβραδύνσεις και ορίζεται σε ένα χρονικό διάστημα 10 λεπτών και εκφράζεται σε παλμούς ανά λεπτό . Δηλαδή χρειάζεται μια χρονική περίοδος δέκα λεπτών τουλάχιστον για να καταγράψουμε και να μετρήσουμε τον βασικό εμβρυϊκό καρδιακό ρυθμό .

 

 


Ποιές είναι οι φυσιολογικές τιμές του εμβρυϊκού καρδιακού παλμού για ένα έμβρυο μετά τις 36 εβδομάδες κύησης ;


Φυσιολογικός εμβρυϊκός καρδιακός ρυθμός: 110-160 παλμοί/λεπτό.
• Μέτρια βραδυκαρδία : 100-109 παλμοί/λεπτό.
• Μέτρια ταχυκαρδία: 161-180 παλμοί/λεπτό.
• Παθολογική βραδυκαρδία : <100 παλμοί/λεπτό.
• Παθολογική ταχυκαρδία : > 180 παλμοί/λεπτό.

 

 


Τι είναι η μεταβλητότητα του βασικού καρδιακού ρυθμού ;


Μεταβλητότητα ή διακύμανση (variability) της βασικής γραμμής είναι η αυξομείωση του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού από τη μέση γραμμή και παρατηρείται 3-5 φορές το λεπτό σε φυσιολογικές συνθήκες. Συχνότητα διακύμανσης καλείται ο αριθμός διακυμάνσεων του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού ανά λεπτό, ενώ εύρος διακύμανσης ορίζεται η απόσταση μεταξύ της μεγαλύτερης και μικρότερης εμβρυϊκής συχνότητας ανά λεπτό . Η μεταβλητότητα του βασικού καρδιακού ρυθμού είναι ο καλύτερος δείκτης καλής υγείας του εμβρύου .

Φυσιολογική και ελαττωμένη μεταβλητότητα ( ο ρυθμός και η μεταβλητότητα είναι το άνω τμήμα της καταγραφής , το κατώτερο είναι η καταγραφή των συστολών της μήτρας )

• Φυσιολογική μεταβλητότητα βασικής γραμμής: μεγαλύτερο ή ίσον με 5 παλμοί/λεπτό.
• Μη καθησυχαστική μεταβλητότητα βασικής γραμμής: μικρότερο από 5 παλμοί/λεπτό για 40 λεπτά τουλάχιστον, αλλά όμως για λιγότερο από 90 λεπτά.
• Παθολογική μεταβλητότητα βασικής γραμμής: μικρότερη από 5 παλμοί/λεπτό για περισσότερο από 90 λεπτά.

 

 


Τι είναι οι επιταχύνσεις του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού ;


Οι επιταχύνσεις ορίζονται από την παροδική και απότομη αύξηση του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού πάνω από 15 παλμούς/λεπτό και σύντομη επαναφορά του στα επίπεδα της βασικής γραμμής, διάρκειας 15 δευτερολέπτων ή περισσότερο . Αποτελούν δείκτη καλής υγείας του εμβρύου .

 

 


Τι είναι οι επιβραδύνσεις του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού ;


Επιβράδυνση είναι μια παροδική πτώση του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού κάτω από τη βασική γραμμή, περισσότερο από 15 παλμούς/λεπτό και διάρκειας 15 δευτερολέπτων ή περισσότερο. Οι επιβραδύνσεις μπορεί να είναι πρώιμες, όψιμες ή μεταβλητές . Οι πρώιμες επιβραδύνσεις είναι σύγχρονες με τις συστολές, εμφανίζονται με την έναρξη της σύσπασης και εξαφανίζονται με το τέλος της σύσπασης . Οι όψιμες επιβραδύνσεις αρχίζουν μετά την ωδίνα, δηλαδή η έναρξη, η αιχμή και η ανάκαμψη, όλα έπονται των συστολών . Οι μεταβλητές επιβραδύνσεις διαφέρουν σε σχήμα ορισμένες φορές στο μεταξύ τους χρονισμό .

Πρώϊμες Επιβραδύνσεις

 

Οψιμες Επιβραδύνσεις

Οι όψιμες επιβραδύνσεις αρχίζουν μετά την έναρξη της συστολής, η μέγιστη ελάττωση (αιχμή) και η ανάκαμψη επανέρχονται στη βασική γραμμή μετά το πέρας της συστολής. Είναι συνήθως, αλλά όχι αμετάβλητα, παθολογικές . Συνήθως είναι ενδεικτικές πλακουντιακής ανεπάρκειας και εμβρυϊκής ασφυξίας .

Αίτια όψιμων επιβραδύνσεων :

• η αποκόλληση του πλακούντα,
• η προεκλαμψία,
• η υπέρταση της κύησης,
• ο σακχαρώδης διαβήτης της εγκυμοσύνης,
• ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης (δηλαδή πλακουντιακή ανεπάρκεια)
• η Rhesus ανοσοποίηση,
• η προωρότητα

 

 

Μεταβαλλόμενες Επιβραδύνσεις

Οι μεταβλητές επιβραδύνσεις είναι οι μεταβαλλόμενες απότομες πτώσεις, διαφέρουν σε σχήμα και εμφανίζονται σε οποιοδήποτε χρόνο και ανεξάρτητα από τις συστολές της μήτρας .

Αίτια μεταβαλλόμενων επιβραδύνσεων :

• περιτύλιξη ομφαλίου λώρου γύρω από το λαιμό ή το σώμα του εμβρύου
• αληθής κόμπος του ομφαλίου λώρου,
• πρόπτωση ομφαλίου λώρου

 


Συνοπτικά οι ορισμοί των εννοιών του καρδιοτοκογραφήματος από διάφορες επίσημες Μαιευτικές Εταιρείες


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ  Ορισμός ανάλογα με την πηγή (οι ορισμοί διαφέρουν )
Βασικός Εμβρυϊκός Καρδιακός Ρυθμός   
 FIGO Το μέσο επίπεδο της εμβρυϊκής καρδιακής συχνότητας όταν μένει σταθερό, χωρίς την παρουσία επιταχύνσεων και επιβραδύνσεων. Ορίζεται σε ένα διάστημα 5 -10 λεπτών και εκφράζεται σε bpm (χτύποι ανά λεπτό , beats per minute) .
RCOG/NICE   Το μέσο επίπεδο της εμβρυϊκής καρδιακής συχνότητας όταν μένει σταθερό, χωρίς την παρουσία επιταχύνσεων και επιβραδύνσεων. Ορίζεται σε ένα διάστημα 5 -10 λεπτών και εκφράζεται σε bpm. 
ACOG/NICHHD/SMFM  Η μέση εμβρυική καρδιακή συχνότητα με αυξομειώσεις των 5 bpm σε ένα διάστημα 10 λεπτών, αποκλείοντας: περιοδικές ή στιγμιαίες αλλαγές του εμβρυϊκού καρδιακού παλμού, σημαντική μεταβλητότητα του εμβρυϊκού καρδιακού παλμού και μεταβολές του εμβρυϊκού καρδιακού παλμού μεγαλύτερες από 25 bpm . 
Φυσιολογικός Βασικός Καρδιακός Ρυθμός   
 FIGO  110 -150 bpm 
 RCOG/NICE  110 -160 bpm 
ACOG/NICHHD/SMFM  110-160 bpm 
Ταχυκαρδία   
 FIGO  ---- 
 RCOG/NICE  180 bpm (161 -180 bpm μέτρια ταχυκαρδία) 
ACOG/NICHHD/SMFM  160 bpm 
Βραδυκαρδία   
FIGO  80 bpm 
 RCOG/NICE  100 bpm (100-109 bpm μέτρια βραδυκαρδία) 
 ACOG/NICHHD/SMFM  110 bpm 
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ / ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ   
FIGO  Η αυξομείωση της ΕΚΣ γύρω από μια μέση τιμή. Ο αριθμός των διακυμάνσεων της ΕΚΣ ανά λεπτό αναφέρεται ως μακροδιακύμανση(2- 6 φορές το λεπτό). Υπό φυσιολογικές συνθήκες το μεσοδιάστημα μεταξύ κάθε παλμού του εμβρύου υπόκεινται συνεχώς σε αλλαγές. Αυτό καλείται μικροδιακύμανση και δεν μπορεί να αναγνωρισθεί διά γυμνού οφθαλμού 
 RCOG/NICE  Οι μικρότερες αυξομειώσεις της ΕΚΣ που συμβαίνουν σε 3 - 5 κύκλους το λεπτό. Μετρώνται, υπολογίζοντας τη διαφορά των bpm μεταξύ του σημείου ακμής και του κατώτερου σημείου της διακύμανσης σε διάστημα ενός λεπτού. 
 ACOG/NICHHD/SMFM  Αυξομειώσεις της ΕΚΣ με ακανόνιστο εύρος και συχνότητα. Υπολογίζονται από το εύρος μεταξύ της ακμής και του βάθους μιας διακύμανσης σε bpm. 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ   
FIGO  5 - 25 bpm 
 RCOG/NICE  5 bpm μεταξύ συσπάσεων 
ACOG/NICHHD/SMFM   6 - 25 bpm (μέτρια διακύμανση) 
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ   
FIGO  5 bpm για >40 λεπτά (ύποπτο εάν 5 -10 bpm για >40 λεπτά) 
RCOG/NICE  <5 bpm για 40 - 90 λεπτά (μη καθησυχαστικό) ή >90 λεπτά (μη φυσιολογικό 
ACOG/NICHHD/SMFM   < 5 bpm (ελάχιστη διακύμανση) 
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ    
FIGO  > 25 bpm 
 RCOG/NICE  ---------- 
 ACOG/NICHHD/SMFM  > 25 bpm (σημαντική διακύμανση) 

 

Ερωτήσεις / Απαντήσεις


Δεν Ακούω Το Παιδί , Μειώθηκαν Οι Κινήσεις Του Παιδιού - Τί Κάνω ?

Να επικοινωνήσετε με το γιατρό που σας παρακολουθεί και να κάνετε ένα NST .

 

Ακούω πολύ συχνά το παιδί - Τί κάνω ?

Αυτό είναι καλό προγνωστικό στοιχείο . Να είστε χαρούμενη που ακούτε συχνά το παιδί .

 

Η Κοιλιά μου χαμήλωσε και ακούω λιγότερο το παιδί - Τί Κάνω ?

Πιθανότατα , η κεφαλή του παιδιού εισήλθε στην λεκάνη , και πλησιάζει ο τοκετός . Να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας και να κάνετε NST .

 

 

Δείτε Επίσης


Νεογνικός Λύκος Και Καρδιακό Block 

Ελεγχος Και Ρύθμιση Του Εμβρυϊκού Καρδιακού Παλμού

Ορισμός Μεταβλητότητας Στο Καρδιοτοκογράφημα

Η Εμβρυϊκή Απόκριση Στην Υποξία         

 Ελεγχος Και Ρύθμιση Του Εμβρυϊκού Καρδιακού Παλμού

 

 

Η σελίδα έχει εώς τώρα

Επισκέπτες


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]