Μηχανισμός Φυσιολογικού Τοκετού


Ο μηχανισμός του φυσιολογικού τοκετού του ανθρώπου αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακράς εξελικτικής πορείας των πρωτευόντων θηλαστικών , και έχει προσαρμοστεί στην κατασκευή του σκελετού που προορίζεται για ορθία στάση . Είναι αλήθεα ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε στον τρόπο με τον οποίο γεννιούνται οι άνθρωποι εδώ και χιλιάδες χρόνια , πράγμα που δηλώνει την αποτελεσματικότητα του εν λόγω μηχανισμού . Οι μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στον πυελογεννητικό σωλήνα και αποσκοπούν στην έξοδο του νεογνού επιτελούνται σταδιακά και σε βάθος χρόνου , και όχι μόνον στην ώρα του τοκετού . Η κάθε λεπτομέρεια των διαδοχικών κινήσεων του νεογνού μέσα στον γεννητικό σωλήνα αποσκοπεί στην διατήρηση της λειτουργικότητας και της υγείας τόσο της μητέρας όσο και του νεογνού . Σκοπός της σελίδας είναι να παρουσιάσει τον μηχανισμό αυτόν , τουλάχιστον τα μακροσκοπικα - μηχανικά χαρακτηριστικά του και να διακρίνει τις πιό συχνές παραλλαγές αυτού . Οι βιοχημικές και ορμονικές αλλαγές δεν θα εξεταστούν εδώ .

 

Πηγές , Ραφές Και Διάμετροι Του Νεογνικού Κρανίου


Οι διαστάσεις του νεογνικού κρανίου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον μηχανισμό του τοκετού . Αυτές φαίνονται στο παρακάτω σχήμα .

Πηγές Ραφές Διαστάσεις Νεογνικού Κρανίου

 

 Στάση , Σχήμα , Προβολή και Θέση της Προβολής


Ολες οι εμβρυϊκές θέσεις και προβολές που εξετάζονται παρακάτω , αναφέρονται σε τελειόμηνες κυήσεις . Εννοείται ότι το έμβρυο κατά την διάρκεια της ενδομητρίου ζωής του αλλάζει θέσεις συνεχώς . Οι παρακάτω περιγραφές αναφέρονται στο χρονικό διάστημα αμέσως πρίν την έναρξη του τοκετού , και κατά την διάρκεια και εξέλιξη αυτού .

Στάση του εμβρύου

Στάση καλείται ο τρόπος κατά τον οποίο η κεφαλή , ο κορμός , και τα μέλη του εμβρύου είναι τοποθετημένα σε σχέση τα μέν με τα δέ . Η τυπική φυσιολογική στάση του εμβρύου είναι εκείνη στην οποία ο κορμός , η κεφαλή και η σπονδυλική στήλη , είναι ισχυρώς κεκαμμένα , ως προς την κοιλιά του εμβρύου .Ο πώγων (το πηγούνι) είναι σε τέτοια κάμψη ώστε να ακουμπάει στο στέρνο του εμβρύου , τα κάτω άκρα σε κάμψη σε σχέση με την κοιλιά , και οι κνήμες σε κάμψη σε σχέση με τους μηρούς . Τα άνω άκρα βρίσκονται σε κάμψη και ακουμπάνε στον θώρακα του εμβρύου με τους αγκώνες επίσης σε κάμψη .

Με αυτό τον τρόπο το έμβρυο καταλαμβάνει τον μικρότερο δυνατό χώρο μέσα στην μήτρα , και παρουσιάζει δύο πόλους : Τον κεφαλικό πόλο και τον ισχιακό πόλο . Η νοητή γραμμή που συνδέει τους δύο πόλους ονομάζεται επιμήκης άξονας του εμβρύου .

Αριστερά Προσθία Ινιακή

Η στάση του εμβρύου είναι γενικευμένη κάμψη . Το σχήμα είναι κάθετο . Η προβολή είναι κεφαλική , και ιδιαίτερα , αριστερά εγκαρσία ινιακή . Στο εν λόγω σχέδιο δεν μπορεί ακόμα να διακριθεί αν ο τοκετός θα εξελιχθεί σε προσθία ή οπισθία ινιακή προβολή ή ακόμα και σε βρεγματική προβολή .

 

Σχήμα


Σχήμα καλείται η σχέση του επιμήκους άξονα του εμβρύου προς τον άξονα της μήτρας . Υπάρχουν τρείς περιπτώσεις : Κάθετο σχήμα , εγκάρσιο σχήμα και λοξό σχήμα . Στο 99,9% των περιπτώσεων το σχήμα είναι κάθετο . Το λοξό σχήμα είναι μεταβατικό και θα γίνει κάθετο με τις συστολές της μήτρας (εκτός από πολύ σπάνιες περιπτώσεις) . Το εγκάρσιο σχήμα , κατά το οποίο το έμβρυο είναι σε οριζόντια θέση σε σχέση με τον άξονα της μήτρας είναι ασύμβατο με τοκετό (πολύ σπάνια περίπτωση) .

 

Προβολή


Προβολή καλείται η μοίρα του εμβρύου η περισσότερο προέχουσα προς την είσοδο της πυέλου (λεκάνης) . Η προβολή μπορεί να είναι κεφαλική ή ισχιακή (το παιδί κατεβαίνει πρώτα με τα ισχία ) , και οι δύο γενικές αυτές προβολές έχουν αρκετές παραλλαγές .

 

Θέση Της Προβολής


Θέση της προβολής καλείται η σχέση του περισσότερο προέχοντος σημείου της προβολής ως προς τα σημεία της οστέϊνης πυέλου .

 

Θέση Της Προβολής Και Σχέση Με Την Κάμψη Της Κεφαλής


Η θέση της προβάλλουσας μοίρας της κεφαλής του νεογνού εξαρτάται ΚΥΡΙΩΣ από τον βαθμό κάμψης της κεφαλής . Οπως έχει αναφερθεί , το έμβρυο βρίσκεται σε γενικη κάμψη μέσα στην μήτρα . Η κάμψη αυτή γίνεται μεγαλύτερη όταν το νεογνό μεγαλώσει σε μέγεθος και καταλάβει όλο τον χώρο της κοιλότητας της μήτρας . Καταστάσεις όπως ενδομήτριος υπολειπόμενη ανάπτυξη (πολύ μικρό σε μέγεθος έμβρυο) ή υδράμνιο (περισσότερη ποσότητα αμνιακού υγρού) προδιαθέτουν σε μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας στις ενδομήτριες κινήσεις του νεογνού και σε ανώμαλες προβολές στον τοκετό . Ετσι , εμφανίζεται το παράδοξο ότι μικρά σε μέγεθος νεογνά προβάλλουν με ανώμαλη θέση και ο τοκετός να είναι δυσκολότερος . Το φυσιολογικό σε βάρος τελειόμηνο νεογνό ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ να καταλάβει την δέουσα θέση μέσα στην μήτρα της μητέρας του . Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι τα μεγέθη είναι σχετικά . Μεγάλη σε μέγεθος μητέρα είναι αναμενόμενο να γεννήσει το ανάλογο σε βάρος νεογνό , μια μητέρα που ζυγίζει 73 κιλά πρό εγκυμοσύνης και είναι 1,80 σε ύψος , είναι φυσιολογικό και επόμενο να γεννήσει εύκολα ένα νεογνό βάρους 4.100 γραμμαρίων . Μια μητέρα που πρό εγκυμοσύνης είναι 55 κιλά και 1,63 σε ύψος είναι επίσης φυσιολογικό και επόμενο να γεννήσει εύκολα ένα νεογνό βάρους 3200 γραμμαρίων . Και οι δύο γυναίκες θα γεννήσουν δυσκολότερα ένα νεογνό βάρους 2500 γραμμαρίων ΑΝ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΜΑΛΗ . Στην δυσκολία του τοκετού ΜΕΙΖΟΝΑ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ .

Η κάμψη της κεφαλής μηχανικά λειτουργεί με τον τρόπο που παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα .

Χωρίς Κάμψη

Τελειόμηνο νεογνό χωρίς κάμψη κεφαλής . Κεφαλική προβολή (κατεβαίνει με το κεφάλι) . Η διάμετρος της κεφαλής με την οποία προβάλλει το νεογνό είναι η μετωποινιακή η οποία είναι 12 εκατοστά .

Με Κάμψη Κεφαλής

Τελειόμηνο νεογνό με κάμψη κεφαλής . Κεφαλική προβολή (κατεβαίνει με το κεφάλι) . Η διάμετρος της κεφαλής με την οποία προβάλλει το νεογνό είναι η ιπινιοβρεγματική η οποία είναι 9,5 εκατοστά .

 

Ασυγκλιτισμός


Εκτός από τον βαθμό κάμψης της κεφαλής , ο μηχανισμός τοκετού επηρεάζεται και από την πλαγιο-πλάγια μετατόπιση της κεφαλής . Οταν δεν υπάρχει καθόλου πλαγιο-πλάγια μετατόπιση , η κεφαλή λέγεται ότι είναι εμπεδωμένη συγκλιτικά . Οταν υπάρχει μετατόπιση , τότε η κεφαλή είναι εμπεδωμένη ασυγκλιτικά .

Ασυγκλιτισμός

 

Διαστολη Τραχήλου

 

Διαστολή Τραχήλου

 

 

Μεταβολές του τραχήλου πρίν τον τοκετό και στην λανθάνουσα φάση της πρώτης περιόδου του τοκετού . Α. Τράχηλος σε τελειόμηνη κύηση χωρίς διαστολή , χωρίς εξάλειψη Β. Εναρξη Εξάλειψης Τραχήλου Γ. Πλήρης Εξάλειψη , μεταβαλλόμενη διαστολή Δ. Διαστολή Τραχήλου 2 εκατοστών .

 

 

 Ινιακή Προβολή


 

Εγκάρσια Ινιακή Προβολή (Αρ-Δε)


Η εγκάρσια ινιακή προβολή είναι μια χρονικώς μεταβλητή προβολή και εξελίσσεται σε προσθία (95%) ή οπισθία (5%) ινιακή προβολή . Είναι η συχνότερη αρχική θέση της προβολής κατά την εισαγωγή της επιτόκου στο μαιευτήριο για τοκετό .

Προσθία Ινιακή Προβολή (Αρ-Δε)


Η προσθία ινιακή προβολή είναι η συχνότερη θέση της προβολής σε όλους τους φυσιολογικούς τοκετούς . Εξελίσσεται ομαλά και προαναγγέλλει έναν όμορφο φυσιολογικό τοκετό χωρίς απρόοπτα . Το 95% ΟΛΩΝ των πρωτοτόκων που εισέρχονται στο μαιευτήριο με δικούς τους πόνους (όχι με ραντεβού) βρίσκονται σε αυτή τη θέση της προβολής .

Αριστερά Προσθία Ινιακή Προβολή

Οπισθία Ινιακή Προβολή (Αρ-Δε)


Η οπισθία ινιακή προβολή εξελίσσεται από την εγκαρσία ινιακή προβολή σε περίπου 5% των πρωτοτόκων . Ο τοκετός είναι εφικτός , δεν έχει συνήθως απρόοπτα , αλλά διαρκεί περισσότερη ώρα σε σχέση με την προσθία ινιακή προβολή , και υπάρχει μεγαλύτερη προκεφαλή στο κρανίο του εμβρύου . Η προκεφαλή είναι κάτι το απολύτως φυσιολογικό , δεν έχει καμμία σχέση με νεογνικά προβλήματα , παρατηρείται συχνότατα , και ΔΕΝ πρέπει να ανησυχεί τους γονείς .

  

Αριστερά Οπισθία Ινιακή Προβολή

 

Μηχανισμός τοκετού σε αριστερά προσθία ινιακή προβολή


 

Μηχανισμός Τοκετού Αριστερά Προσθία Ινιακή

 

Μηχανισμός τοκετού σε δεξιά προσθία ινιακή προβολή . Προσέξτε οτι η στροφή των ώμων έπεται της στροφής της κεφαλής κατά 90 μοίρες . Πρώτα στρίβει η κεφαλή και μετά οι ώμοι . Η γνώση του γεγονότος αυτού καθώς και η βεβαίωση της συγκεκριμένης θέσης των ώμων είναι απόλυτο μέλημα του μαιευτήρα , ο οποίος οφείλει να γνωρίζει επακριβώς την θέση τόσο της κεφαλής όσο και των ώμων και του κορμού ανά πάσα στιγμή στον τοκετό .

 

Μηχανισμός Τοκετού Σε Οπισθία Θέση Ινιακής Προβολής (Αρ-Δε)


 

Μηχανισμός Τοκετού Σε Οπισθία Ινιακή

Ο μηχανισμός τοκετού σε οπισθία θέση ινιακής προβολής χαρακτηρίζεται από τρείς βασικές αλλαγές στην κάθοδο της κεφαλής .
Α . Αρχική έκταση κατά την κάθοδο στην πύελο
Β. Κάμψη της κεφαλής από την πίεση του κορμού και τοποθέτηση του μετώπου κάτω από την ηβική σύμφυση
Γ. Τοκετός κεφαλής στην μετωποινιακή διάμετρο (11-12 εκατοστά) , μια διάμετρο μεγαλυτέρα , που συνήθως απαιτεί επισιοτομή
.

 

Ανώμαλες Προβολές


 

Βρεγματική Προβολή : Προσθία , Οπισθία (Αρ-Δε) (μπορεί να εξελιχθεί σε Μαιευτικό Επείγον)


 

Η βρεγματική προβολή θεωρείται μια ανώμαλη προβολή . Είναι το αποτέλεσμα ελλιπούς κάμψης της κεφαλής του εμβρύου . Αυτό έχει ως συνέπεια την ενσφήνωση της κεφαλής στην πύελο με τέτοιο τρόπο ώστε να χρειάζεται περισσότερο χώρο για να περάσει (δείτε την διαφορά μεταξύ της ινιομετωπικής και της ιπινιοβρεγματικής διαμέτρου στην κεφαλή του νεογνού) . Ο τοκετός είναι εφικτός μεν , δυσχερέστατος δε . Ή χρονική διάρκεια αυτού είναι σαφώς μεγαλύτερη και το έργο που πρέπει να παράγει η μήτρα είναι περισσότερο , τόσο σε χρόνο όσο και σε ένταση . Η διάταση του περίνεου κατά την έξοδο του εμβρύου είναι κατά 1-2 εκατοστά μεγαλύτερη , και ως εκ τούτου κάνει απαραίτητη την επισιοτομή . Η βρεγματική προβολή μπορεί να εξελιχθεί σε μαιευτικό επείγον , είτε λόγω χρονικής παρατάσεως αλλά είτε και από αλλοιώσεις του εμβρυϊκού καρδιακού παλμού . Στις περιπτώσεις που επιτυγχάνεται φυσιολογικός τοκετός , υπάρχει μια χαρακτηριστική διαμόρφωση της κεφαλής , η οποία και αυτή δεν δημιουργεί νεογνικά προβλήματα . Γενικά , η βρεγματική προβολή (όπως και οι παρακάτω προβολές) πρέπει να διαγιγνώσκεται νωρίς έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα . Σημειώνεται επίσης ότι επειδή η μεγάλη πηγή του νεογνικού κρανίου είναι αρκετά προσπελάσιμη , χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην τοποθέτηση αναρροφητικού εμβρυουλκού (μεγάλη προσοχή στην τοποθέτηση βεντούζας) . Η βρεγματική προβολή είναι μια κακή προβολή , και το ενδέχόμενο καισαρικής τομής γίνεται πολύ πιθανό . Η καισαρική τομή σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να θεωρείται αποτυχία εκ μέρους της επιτόκου ή του ιατρού . Η βρεγματική προβολή είναι σπάνια , κάτω από το 4% όλων των κεφαλικών προβολών , αλλά συμβαίνει .

Βρεγματική Προβολή

Βρεγματική Προβολή , Δεξιά Οπίσθια Θέση
Η ινιομετωπική διάμετρος (11,5 cm) έχει ενσφηνωθεί στη δεξιά οπίσθια λοξή διάμετρο της ελάσσονος πυέλου η οποία είναι 12 cm . Ο τοκετός είναι μηχανικά εφικτός , αλλά αρκετά εργώδης , επίπονος και η κεφαλή του νεογνού θα αποκτήσει το χαρακτηριστικό σχήμα .Σημειώνεται εδώ ότι λοξή διάμετρος της πυέλου είναι μεν 12 εκατοστά αλλά αυτά μετρώνται επί της οστέϊνης πυέλου . Στην πραγματικότητα , υπάρχουν και μαλακοί ιστοί , οι οποίοι συμπιέζονται αρκετά και η κεφαλή του νεογνού αλλάζει σχήμα έτσι ώστε να προσαρμοστεί καταλλήλως . Οι αλλαγές στην κεφαλή του νεογνού δεν είναι μόνιμες . Η βρεγματική προβολή είναι συνώνυμο ενός πολύ δύσκολου , εργώδους και εν δυνάμει επικίνδυνου τοκετού τόσο για τη μητέρα όσο και για το νεογνό .

 

 

Μετωπική Προβολή


Οδηγά σημεία : Μέτωπο , ριζορρίνιο και μεγάλη πηγή της νεογνικής κεφαλής
Η μετωπική προβολή είναι επίσης μια κακή προβολή . Είναι χειρότερη από την βρεγματική προβολή . Ισχύουν τα ίδια πράγματα που αναφέρθηκαν για την βρεγματική προβολή , συν του γεγονότος ότι όλες οι επιπλοκές είναι μεγαλυτέρας εκτάσεως και εντάσεως . Είναι και αυτή σπάνια (κάτω από το 4% όλων των κεφαλικών προβολών) .

Προσωπική Προβολή


Οδηγά σημεία : Πώγωνας (πηγούνι του νεογνού) . Επί προσωπικής προβολής , η ράχη του εμβρύου είναι στραμμένη προς το αντίθετο μέρος της προβολής .

Προσθία Προσωπική Προβολή (Αρ-Δε) ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ
Οπισθία Προσωπική Προβολή (Αρ-Δε) ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ (αδύνατος ο κολπικός τοκετός)

 

Προσωπική Μηχανισμός

Αριστερά Προσθία Προσωπική Προβολή  , Δεξιά Προσθία Προσωπική Προβολή, Δεξιά Οπισθία Προσωπική Προβολή

 

Οπισθία Προσωπική Προβολή

Οπισθία Προσωπική Προβολή

http://www.pzarganis.com/images/Προσθία Προσωπική Προβολή

Προσθία Προσωπική Προβολή

Οπισθία Προσωπική Αδυνατος Τοκετός

 

 

Η προσωπική προβολή αποτελεί την προβολή που μπορούμε να έχουμε όταν παραμεληθεί μια κατάσταση και από βρεγματική εξελιχθεί σε μετωπική και τελικά σε προσωπική προβολή . Ολα οφείλονται στην ελλιπή κάμψη της κεφαλής του εμβρύου αρχικά , και εν συνεχεία στην έκταση της κεφαλής . Ο κολπικός τοκετός είναι μηχανικώς αδύνατος σε οπίσθια προσωπική προβολή , και το αποτέλεσμα τραγικό . Ο μαιευτήρας οφείλει να αναγνωρίσει απο νωρίς την εξέλιξη της καταστάσεως και να επέμβει . Αποτελεί μια πολύ κακή προβολή . Είναι και αυτή σπάνια , (κάτω από το 4% των περιπτώσεων) .

 

Εγκάρσιο Σχήμα (αδύνατος ο κολπικός τοκετός - Μαιευτικό Επείγον)


Η θέση καθορίζεται από τη σχέση της κεφαλής προς τον εκάστοτε λαγόνιο βόθρο και την θέση της ράχης του εμβρύου , αν δηλαδή τείνει να προβάλλει η ράχη , τότε πρόκειται για ραχιαίο εγκάρσιο , και αν τείνει να προβάλλει το στήθος , τότε πρόκειται για στηθηκό εγκάρσιο σχήμα . Ο Κολπικός Τοκετός Είναι Αδύνατος . Σε αυτή την περίπτωση , η επίτοκος που δεν έχει πρόσβαση σε νοσοκομείο , θα καταλήξει . Οι θέσεις αυτές είναι σπανιότατες . Αλλά η γνώση των θέσεων αυτών είναι απαραίτητη για την καισαρική τομή των δίδυμων (ή πολύδυμων) κυήσεων στις οποίες το δεύτερο νεογνό μπορεί να έχει τέτοια θέση . Οδηγό σημείο θεωρείται το ακρώμιο του ώμου .
Στηθηκή Δεξιά Κεφαλολαγόνιος ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ (αδύνατος ο κολπικός τοκετός)
Στηθηκή Αριστερά Κεφαλολαγόνιος ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ (αδύνατος ο κολπικός τοκετός)
Ραχιαία Δεξιά Κεφαλολαγόνιος ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ (αδύνατος ο κολπικός τοκετός)
Ραχιαία Αριστερά Κεφαλολαγόνιος ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ (αδύνατος ο κολπικός τοκετός)
Προβολή κατά ώμου (Δε-Αρ) ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ (παραμελημένο εγκάρσιο) (αδύνατος ο κολπικός τοκετός)

 

Εγκάρσιο Σχήμα

Εγκάρσιο Σχήμα : Ραχιαία Δεξιά Κεφαλολαγόνιος Προβολή .

 

Ισχιακή Προβολή


Ομαλή Ισχιακή
Ανώμαλος Ισχιακή Προβολή Επί Γονάτων
Ανώμαλος Ισχιακή Προβολή Επί Γλουτών

 

Συμπεράσματα - Σχόλια


Η μαιευτική , δεν είναι απλά "μια βοήθεια στη φύση" . Ο τοκετός , δεν είναι απλά μια αυτόματη και φυσιολογική διεργασία που έχει πάντα αίσιο αποτέλεσμα . Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων , η προβολή είναι προσθία ινιακή (82-92%) και τα πράγματα εξελίσσονται αισίως . Η συνεχής επαγρύπνιση και παρακολούθηση της επιτόκου που βρίσκεται σε τοκετό είναι απαραίτητη προς αποφυγή επιπλοκών .

 

 

Δείτε Επίσης


Αυτόματες Πρώϊμες Κρυφες Αποβολές

Αμνιακό Υγρό

Ολιγάμνιο

Θρομβοφιλία (κληρονομική ή και επίκτητη)

Καρδιοτοκογραφία και NST

Κάπνισμα και κύηση

Προεκλαμψία

Ενδομήτρια Καθυστέρηση Της Ανάπτυξης

Η σελίδα έχει εώς τώρα

Επισκέπτες


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]