×

Μηχανισμός Φυσιολογικού Τοκετού


Ο μηχανισμός του φυσιολογικού τοκετού του ανθρώπου αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακράς εξελικτικής πορείας των πρωτευόντων θηλαστικών , και έχει προσαρμοστεί στην κατασκευή του σκελετού που προορίζεται για ορθία στάση . Είναι αλήθεα ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε στον τρόπο με τον οποίο γεννιούνται οι άνθρωποι εδώ και χιλιάδες χρόνια , πράγμα που δηλώνει την αποτελεσματικότητα του εν λόγω μηχανισμού . Οι μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στον πυελογεννητικό σωλήνα και αποσκοπούν στην έξοδο του νεογνού επιτελούνται σταδιακά και σε βάθος χρόνου , και όχι μόνον στην ώρα του τοκετού . Η κάθε λεπτομέρεια των διαδοχικών κινήσεων του νεογνού μέσα στον γεννητικό σωλήνα αποσκοπεί στην διατήρηση της λειτουργικότητας και της υγείας τόσο της μητέρας όσο και του νεογνού . Σκοπός της σελίδας είναι να παρουσιάσει τον μηχανισμό αυτόν , τουλάχιστον τα μακροσκοπικα - μηχανικά χαρακτηριστικά του και να διακρίνει τις πιό συχνές παραλλαγές αυτού . Οι βιοχημικές και ορμονικές αλλαγές δεν θα εξεταστούν εδώ .

 

Περιεχόμενα :  

Πηγές , Ραφές Και Διάμετροι Του Νεογνικού Κρανίου

Στάση του εμβρύου

Σχήμα του εμβρύου

Προβολή του εμβρύου

Θέση της προβολής του εμβρύου στον τοκετό

Θέση Της Προβολής Και Σχέση Με Την Κάμψη Της Κεφαλής στον τοκετό

Ασυγκλιτισμός του εμβρύου στον τοκετό

Διαστολη Τραχήλου στον τοκετό

Ινιακή Προβολή στον τοκετό

Εγκάρσια Ινιακή Προβολή (Αρ-Δε) στον τοκετό

Προσθία Ινιακή Προβολή (Αρ-Δε) στον τοκετό

Μηχανισμός τοκετού σε αριστερά προσθία ινιακή προβολή

Οπισθία Ινιακή Προβολή (Αρ-Δε) στον τοκετό

Μηχανισμός Τοκετού Σε Εμμένουσα Οπισθία Θέση Ινιακής Προβολής (Αρ-Δε)

Μηχανισμός τοκετού σε αρχική δεξιά οπισθία ινιακή προβολή και κατόπιν στροφή

Ανώμαλες Προβολές στον τοκετό

Βρεγματική Προβολή : Προσθία , Οπισθία (Αρ-Δε) στον τοκετό

Μετωπική Προβολή στον τοκετό

Προσωπική Προβολή στον τοκετό

Εγκάρσιο Σχήμα

Ισχιακή Προβολή

Τοκετός , Αγωγή Τοκετού , Μητρικές Θέσεις Και Κινήσεις

Χειρισμοί Για Δυστοκία Ώμων Στον Τοκετό

6. Μητρικές Θέσεις Και Κινήσεις

6. Μητρικές Θέσεις Και Κινήσεις

 

 

Πηγές , Ραφές Και Διάμετροι Του Νεογνικού Κρανίου


Οι διαστάσεις του νεογνικού κρανίου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον μηχανισμό του τοκετού . Αυτές φαίνονται στο παρακάτω σχήμα .

Πηγές Ραφές Διαστάσεις Νεογνικού Κρανίου

 

 Στάση , Σχήμα , Προβολή και Θέση της Προβολής


Ολες οι εμβρυϊκές θέσεις και προβολές που εξετάζονται παρακάτω , αναφέρονται σε τελειόμηνες κυήσεις . Εννοείται ότι το έμβρυο κατά την διάρκεια της ενδομητρίου ζωής του αλλάζει θέσεις συνεχώς . Οι παρακάτω περιγραφές αναφέρονται στο χρονικό διάστημα αμέσως πρίν την έναρξη του τοκετού , και κατά την διάρκεια και εξέλιξη αυτού .

 

 

Στάση του εμβρύου

Στάση καλείται ο τρόπος κατά τον οποίο η κεφαλή , ο κορμός , και τα μέλη του εμβρύου είναι τοποθετημένα σε σχέση τα μέν με τα δέ . Η τυπική φυσιολογική στάση του εμβρύου είναι εκείνη στην οποία ο κορμός , η κεφαλή και η σπονδυλική στήλη , είναι ισχυρώς κεκαμμένα , ως προς την κοιλιά του εμβρύου .Ο πώγων (το πηγούνι) είναι σε τέτοια κάμψη ώστε να ακουμπάει στο στέρνο του εμβρύου , τα κάτω άκρα σε κάμψη σε σχέση με την κοιλιά , και οι κνήμες σε κάμψη σε σχέση με τους μηρούς . Τα άνω άκρα βρίσκονται σε κάμψη και ακουμπάνε στον θώρακα του εμβρύου με τους αγκώνες επίσης σε κάμψη .

Με αυτό τον τρόπο το έμβρυο καταλαμβάνει τον μικρότερο δυνατό χώρο μέσα στην μήτρα , και παρουσιάζει δύο πόλους : Τον κεφαλικό πόλο και τον ισχιακό πόλο . Η νοητή γραμμή που συνδέει τους δύο πόλους ονομάζεται επιμήκης άξονας του εμβρύου .

Αριστερά Προσθία Ινιακή

Η στάση του εμβρύου είναι γενικευμένη κάμψη . Το σχήμα είναι κάθετο . Η προβολή είναι κεφαλική , και ιδιαίτερα , αριστερά εγκαρσία ινιακή . Στο εν λόγω σχέδιο δεν μπορεί ακόμα να διακριθεί αν ο τοκετός θα εξελιχθεί σε προσθία ή οπισθία ινιακή προβολή ή ακόμα και σε βρεγματική προβολή .

 

 

 

Σχήμα του εμβρύου


Σχήμα καλείται η σχέση του επιμήκους άξονα του εμβρύου προς τον άξονα της μήτρας . Υπάρχουν τρείς περιπτώσεις : Κάθετο σχήμα , εγκάρσιο σχήμα και λοξό σχήμα . Στο 99,9% των περιπτώσεων το σχήμα είναι κάθετο . Το λοξό σχήμα είναι μεταβατικό και θα γίνει κάθετο με τις συστολές της μήτρας (εκτός από πολύ σπάνιες περιπτώσεις) . Το εγκάρσιο σχήμα , κατά το οποίο το έμβρυο είναι σε οριζόντια θέση σε σχέση με τον άξονα της μήτρας είναι ασύμβατο με τοκετό (πολύ σπάνια περίπτωση) .

 

 

 

Προβολή του εμβρύου


Προβολή καλείται η μοίρα του εμβρύου η περισσότερο προέχουσα προς την είσοδο της πυέλου (λεκάνης) . Η προβολή μπορεί να είναι κεφαλική ή ισχιακή (το παιδί κατεβαίνει πρώτα με τα ισχία ) , και οι δύο γενικές αυτές προβολές έχουν αρκετές παραλλαγές .

 

 

 

Θέση της προβολής του εμβρύου στον τοκετό


Θέση της προβολής καλείται η σχέση του περισσότερο προέχοντος σημείου της προβολής ως προς τα σημεία της οστέϊνης πυέλου .

 

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Θέση Της Προβολής Και Σχέση Με Την Κάμψη Της Κεφαλής στον τοκετό


Η θέση της προβάλλουσας μοίρας της κεφαλής του νεογνού εξαρτάται ΚΥΡΙΩΣ από τον βαθμό κάμψης της κεφαλής . Οπως έχει αναφερθεί , το έμβρυο βρίσκεται σε γενικη κάμψη μέσα στην μήτρα . Η κάμψη αυτή γίνεται μεγαλύτερη όταν το νεογνό μεγαλώσει σε μέγεθος και καταλάβει όλο τον χώρο της κοιλότητας της μήτρας . Καταστάσεις όπως ενδομήτριος υπολειπόμενη ανάπτυξη (πολύ μικρό σε μέγεθος έμβρυο) ή υδράμνιο (περισσότερη ποσότητα αμνιακού υγρού) προδιαθέτουν σε μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας στις ενδομήτριες κινήσεις του νεογνού και σε ανώμαλες προβολές στον τοκετό . Ετσι , εμφανίζεται το παράδοξο ότι μικρά σε μέγεθος νεογνά προβάλλουν με ανώμαλη θέση και ο τοκετός να είναι δυσκολότερος . Το φυσιολογικό σε βάρος τελειόμηνο νεογνό ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ να καταλάβει την δέουσα θέση μέσα στην μήτρα της μητέρας του . Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι τα μεγέθη είναι σχετικά . Μεγάλη σε μέγεθος μητέρα είναι αναμενόμενο να γεννήσει το ανάλογο σε βάρος νεογνό , μια μητέρα που ζυγίζει 73 κιλά πρό εγκυμοσύνης και είναι 1,80 σε ύψος , είναι φυσιολογικό και επόμενο να γεννήσει εύκολα ένα νεογνό βάρους 4.100 γραμμαρίων . Μια μητέρα που πρό εγκυμοσύνης είναι 55 κιλά και 1,63 σε ύψος είναι επίσης φυσιολογικό και επόμενο να γεννήσει εύκολα ένα νεογνό βάρους 3200 γραμμαρίων . Και οι δύο γυναίκες θα γεννήσουν δυσκολότερα ένα νεογνό βάρους 2500 γραμμαρίων ΑΝ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΜΑΛΗ . Στην δυσκολία του τοκετού ΜΕΙΖΟΝΑ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ .

Η κάμψη της κεφαλής μηχανικά λειτουργεί με τον τρόπο που παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα .

Χωρίς Κάμψη

Τελειόμηνο νεογνό χωρίς κάμψη κεφαλής . Κεφαλική προβολή (κατεβαίνει με το κεφάλι) . Η διάμετρος της κεφαλής με την οποία προβάλλει το νεογνό είναι η μετωποινιακή η οποία είναι 12 εκατοστά .

Με Κάμψη Κεφαλής

Τελειόμηνο νεογνό με κάμψη κεφαλής . Κεφαλική προβολή (κατεβαίνει με το κεφάλι) . Η διάμετρος της κεφαλής με την οποία προβάλλει το νεογνό είναι η ιπινιοβρεγματική η οποία είναι 9,5 εκατοστά .

 

 

 

Ασυγκλιτισμός του εμβρύου στον τοκετό


Εκτός από τον βαθμό κάμψης της κεφαλής , ο μηχανισμός τοκετού επηρεάζεται και από την πλαγιο-πλάγια μετατόπιση της κεφαλής . Οταν δεν υπάρχει καθόλου πλαγιο-πλάγια μετατόπιση , η κεφαλή λέγεται ότι είναι εμπεδωμένη συγκλιτικά . Οταν υπάρχει μετατόπιση , τότε η κεφαλή είναι εμπεδωμένη ασυγκλιτικά .

Ασυγκλιτισμός

 

 

 

Διαστολη Τραχήλου στον τοκετό

 

Διαστολή Τραχήλου

 

 

Μεταβολές του τραχήλου πρίν τον τοκετό και στην λανθάνουσα φάση της πρώτης περιόδου του τοκετού . Α. Τράχηλος σε τελειόμηνη κύηση χωρίς διαστολή , χωρίς εξάλειψη Β. Εναρξη Εξάλειψης Τραχήλου Γ. Πλήρης Εξάλειψη , μεταβαλλόμενη διαστολή Δ. Διαστολή Τραχήλου 2 εκατοστών .

 

 

 

 

Ινιακή Προβολή στον τοκετό


 

 

Εγκάρσια Ινιακή Προβολή (Αρ-Δε) στον τοκετό


Η εγκάρσια ινιακή προβολή είναι μια χρονικώς μεταβλητή προβολή και εξελίσσεται σε προσθία (95%) ή οπισθία (5%) ινιακή προβολή . Είναι η συχνότερη αρχική θέση της προβολής κατά την εισαγωγή της επιτόκου στο μαιευτήριο για τοκετό .

 

 

Προσθία Ινιακή Προβολή (Αρ-Δε) στον τοκετό


Η προσθία ινιακή προβολή είναι η συχνότερη θέση της προβολής σε όλους τους φυσιολογικούς τοκετούς . Εξελίσσεται ομαλά και προαναγγέλλει έναν όμορφο φυσιολογικό τοκετό χωρίς απρόοπτα . Το 95% ΟΛΩΝ των πρωτοτόκων που εισέρχονται στο μαιευτήριο με δικούς τους πόνους (όχι με ραντεβού) βρίσκονται σε αυτή τη θέση της προβολής .

 

3

4

4

 

3

4

4

4

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Μηχανισμός τοκετού σε αριστερά προσθία ινιακή προβολή


 

Μηχανισμός Τοκετού Αριστερά Προσθία Ινιακή

 

Μηχανισμός τοκετού σε δεξιά προσθία ινιακή προβολή . Προσέξτε οτι η στροφή των ώμων έπεται της στροφής της κεφαλής κατά 90 μοίρες . Πρώτα στρίβει η κεφαλή και μετά οι ώμοι . Η γνώση του γεγονότος αυτού καθώς και η βεβαίωση της συγκεκριμένης θέσης των ώμων είναι απόλυτο μέλημα του μαιευτήρα , ο οποίος οφείλει να γνωρίζει επακριβώς την θέση τόσο της κεφαλής όσο και των ώμων και του κορμού ανά πάσα στιγμή στον τοκετό .

 

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Οπισθία Ινιακή Προβολή (Αρ-Δε) στον τοκετό


Η οπισθία ινιακή προβολή εξελίσσεται από την εγκαρσία ινιακή προβολή σε περίπου 5% των πρωτοτόκων . Ο τοκετός είναι εφικτός , δεν έχει συνήθως απρόοπτα , αλλά διαρκεί περισσότερη ώρα σε σχέση με την προσθία ινιακή προβολή , και υπάρχει μεγαλύτερη προκεφαλή στο κρανίο του εμβρύου . Η προκεφαλή είναι κάτι το απολύτως φυσιολογικό , δεν έχει καμμία σχέση με νεογνικά προβλήματα , παρατηρείται συχνότατα , και ΔΕΝ πρέπει να ανησυχεί τους γονείς .

Αριστερά Οπισθία Ινιακή Προβολή

 

 

 

Μηχανισμός Τοκετού Σε Εμμένουσα Οπισθία Θέση Ινιακής Προβολής (Αρ-Δε)


 

Μηχανισμός Τοκετού Σε Οπισθία Ινιακή

Ο μηχανισμός τοκετού σε οπισθία θέση ινιακής προβολής χαρακτηρίζεται από τρείς βασικές αλλαγές στην κάθοδο της κεφαλής .
Α . Αρχική έκταση κατά την κάθοδο στην πύελο
Β. Κάμψη της κεφαλής από την πίεση του κορμού και τοποθέτηση του μετώπου κάτω από την ηβική σύμφυση
Γ. Τοκετός κεφαλής στην μετωποινιακή διάμετρο (11-12 εκατοστά) , μια διάμετρο μεγαλυτέρα , που συνήθως απαιτεί επισιοτομή
.

 

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Μηχανισμός τοκετού σε αρχική δεξιά οπισθία ινιακή προβολή και κατόπιν στροφή


 

3

4

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Ανώμαλες Προβολές στον τοκετό


 

 

 

Βρεγματική Προβολή : Προσθία , Οπισθία (Αρ-Δε) στον τοκετό (μπορεί να εξελιχθεί σε Μαιευτικό Επείγον)


 

Η βρεγματική προβολή θεωρείται μια ανώμαλη προβολή . Είναι το αποτέλεσμα ελλιπούς κάμψης της κεφαλής του εμβρύου . Αυτό έχει ως συνέπεια την ενσφήνωση της κεφαλής στην πύελο με τέτοιο τρόπο ώστε να χρειάζεται περισσότερο χώρο για να περάσει (δείτε την διαφορά μεταξύ της ινιομετωπικής και της ιπινιοβρεγματικής διαμέτρου στην κεφαλή του νεογνού) . Ο τοκετός είναι εφικτός μεν , δυσχερέστατος δε . Ή χρονική διάρκεια αυτού είναι σαφώς μεγαλύτερη και το έργο που πρέπει να παράγει η μήτρα είναι περισσότερο , τόσο σε χρόνο όσο και σε ένταση . Η διάταση του περίνεου κατά την έξοδο του εμβρύου είναι κατά 1-2 εκατοστά μεγαλύτερη , και ως εκ τούτου κάνει απαραίτητη την επισιοτομή . Η βρεγματική προβολή μπορεί να εξελιχθεί σε μαιευτικό επείγον , είτε λόγω χρονικής παρατάσεως αλλά είτε και από αλλοιώσεις του εμβρυϊκού καρδιακού παλμού . Στις περιπτώσεις που επιτυγχάνεται φυσιολογικός τοκετός , υπάρχει μια χαρακτηριστική διαμόρφωση της κεφαλής , η οποία και αυτή δεν δημιουργεί νεογνικά προβλήματα . Γενικά , η βρεγματική προβολή (όπως και οι παρακάτω προβολές) πρέπει να διαγιγνώσκεται νωρίς έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα . Σημειώνεται επίσης ότι επειδή η μεγάλη πηγή του νεογνικού κρανίου είναι αρκετά προσπελάσιμη , χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην τοποθέτηση αναρροφητικού εμβρυουλκού (μεγάλη προσοχή στην τοποθέτηση βεντούζας) . Η βρεγματική προβολή είναι μια κακή προβολή , και το ενδέχόμενο καισαρικής τομής γίνεται πολύ πιθανό . Η καισαρική τομή σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να θεωρείται αποτυχία εκ μέρους της επιτόκου ή του ιατρού . Η βρεγματική προβολή είναι σπάνια , κάτω από το 4% όλων των κεφαλικών προβολών , αλλά συμβαίνει .

Βρεγματική Προβολή

Βρεγματική Προβολή , Δεξιά Οπίσθια Θέση
Η ινιομετωπική διάμετρος (11,5 cm) έχει ενσφηνωθεί στη δεξιά οπίσθια λοξή διάμετρο της ελάσσονος πυέλου η οποία είναι 12 cm . Ο τοκετός είναι μηχανικά εφικτός , αλλά αρκετά εργώδης , επίπονος και η κεφαλή του νεογνού θα αποκτήσει το χαρακτηριστικό σχήμα .Σημειώνεται εδώ ότι λοξή διάμετρος της πυέλου είναι μεν 12 εκατοστά αλλά αυτά μετρώνται επί της οστέϊνης πυέλου . Στην πραγματικότητα , υπάρχουν και μαλακοί ιστοί , οι οποίοι συμπιέζονται αρκετά και η κεφαλή του νεογνού αλλάζει σχήμα έτσι ώστε να προσαρμοστεί καταλλήλως . Οι αλλαγές στην κεφαλή του νεογνού δεν είναι μόνιμες . Η βρεγματική προβολή είναι συνώνυμο ενός πολύ δύσκολου , εργώδους και εν δυνάμει επικίνδυνου τοκετού τόσο για τη μητέρα όσο και για το νεογνό .

 

 

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Μετωπική Προβολή στον τοκετό


Οδηγά σημεία : Μέτωπο , ριζορρίνιο και μεγάλη πηγή της νεογνικής κεφαλής
Η μετωπική προβολή είναι επίσης μια κακή προβολή . Είναι χειρότερη από την βρεγματική προβολή . Ισχύουν τα ίδια πράγματα που αναφέρθηκαν για την βρεγματική προβολή , συν του γεγονότος ότι όλες οι επιπλοκές είναι μεγαλυτέρας εκτάσεως και εντάσεως . Είναι και αυτή σπάνια (κάτω από το 4% όλων των κεφαλικών προβολών) .

 

Οπισθία Μετωπική Προβολή

Οπισθία Μετωπική Προβολή

 

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Προσωπική Προβολή στον τοκετό


Οδηγά σημεία : Πώγωνας (πηγούνι του νεογνού) . Επί προσωπικής προβολής , η ράχη του εμβρύου είναι στραμμένη προς το αντίθετο μέρος της προβολής .

Προσθία Προσωπική Προβολή (Αρ-Δε) ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ
Οπισθία Προσωπική Προβολή (Αρ-Δε) ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ (αδύνατος ο κολπικός τοκετός)

 

 

Αριστερά Προσθία
Προσωπική Προβολή  , Δεξιά
Προσθία Προσωπική Προβολή, Δεξιά
Οπισθία Προσωπική Προβολή

Αριστερά Προσθία Προσωπική Προβολή  , Δεξιά Προσθία Προσωπική Προβολή, Δεξιά Οπισθία Προσωπική Προβολή

 

 

1

2

3

 

 

Η προσωπική προβολή αποτελεί την προβολή που μπορούμε να έχουμε όταν παραμεληθεί μια κατάσταση και από βρεγματική εξελιχθεί σε μετωπική και τελικά σε προσωπική προβολή . Ολα οφείλονται στην ελλιπή κάμψη της κεφαλής του εμβρύου αρχικά , και εν συνεχεία στην έκταση της κεφαλής . Ο κολπικός τοκετός είναι μηχανικώς αδύνατος σε οπίσθια προσωπική προβολή , και το αποτέλεσμα τραγικό . Ο μαιευτήρας οφείλει να αναγνωρίσει απο νωρίς την εξέλιξη της καταστάσεως και να επέμβει . Αποτελεί μια πολύ κακή προβολή . Είναι και αυτή σπάνια , (κάτω από το 4% των περιπτώσεων) .

 

1

2

Εικόνες 1,2 . Προσωπική Προβολή .

Εικόνα 1 , οπίσθία προσωπική προβολή , αδύνατος ο κολπικός τοκετός , μαιευτικό επείγον . Η εικόνα 2 , που περιγράφει τον μηχανισμό τοκετού σε προσθία προσωπική προβολή είναι σαφέστατα εξιδανικευμένη . Το κεφάλι του νεογνού παραμορφώνεται εντόνως σε δολιχοειδές σχήμα . Το πρόσωπο είναι εντονότατα οιδηματώδες . Ο τοκετός είναι απίστευτα δύσκολος και επικίνδυνος . Η επισιοτομή που χρειάζεται είναι επίσης μεγάλη . Τμήματα του προσώπου του νεογνού μπορεί να υποστούν νέκρωση από την πίεση . Ο αναγνώστης παραπέμπεται να γκουγλάρει εικόνες από facial presentation , έτσι ώστε να καταλάβει για ποιό πράγμα μιλάμε . Είναι λάθος να προχωρήσουμε σε κολπικό τοκετό επί προσωπικής , βρεγματικής , ή μετωπικής προβολής . Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την κατάσταση και να πράξουμε αναλόγως .  

 

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Εγκάρσιο Σχήμα (αδύνατος ο κολπικός τοκετός - Μαιευτικό Επείγον)


Η θέση καθορίζεται από τη σχέση της κεφαλής προς τον εκάστοτε λαγόνιο βόθρο και την θέση της ράχης του εμβρύου , αν δηλαδή τείνει να προβάλλει η ράχη , τότε πρόκειται για ραχιαίο εγκάρσιο , και αν τείνει να προβάλλει το στήθος , τότε πρόκειται για στηθηκό εγκάρσιο σχήμα . Ο Κολπικός Τοκετός Είναι Αδύνατος . Σε αυτή την περίπτωση , η επίτοκος που δεν έχει πρόσβαση σε νοσοκομείο , θα καταλήξει . Οι θέσεις αυτές είναι σπανιότατες . Αλλά η γνώση των θέσεων αυτών είναι απαραίτητη για την καισαρική τομή των δίδυμων (ή πολύδυμων) κυήσεων στις οποίες το δεύτερο νεογνό μπορεί να έχει τέτοια θέση . Οδηγό σημείο θεωρείται το ακρώμιο του ώμου .
Στηθηκή Δεξιά Κεφαλολαγόνιος ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ (αδύνατος ο κολπικός τοκετός)
Στηθηκή Αριστερά Κεφαλολαγόνιος ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ (αδύνατος ο κολπικός τοκετός)
Ραχιαία Δεξιά Κεφαλολαγόνιος ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ (αδύνατος ο κολπικός τοκετός)
Ραχιαία Αριστερά Κεφαλολαγόνιος ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ (αδύνατος ο κολπικός τοκετός)
Προβολή κατά ώμου (Δε-Αρ) ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ (παραμελημένο εγκάρσιο) (αδύνατος ο κολπικός τοκετός)

 

Εγκάρσιο Σχήμα

Εγκάρσιο Σχήμα : Ραχιαία Δεξιά Κεφαλολαγόνιος Προβολή .

 

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Ισχιακή Προβολή


Ομαλή Ισχιακή
Ανώμαλος Ισχιακή Προβολή Επί Γονάτων
Ανώμαλος Ισχιακή Προβολή Επί Γλουτών

 

Συμπεράσματα - Σχόλια


Η μαιευτική , δεν είναι απλά "μια βοήθεια στη φύση" . Ο τοκετός , δεν είναι απλά μια αυτόματη και φυσιολογική διεργασία που έχει πάντα αίσιο αποτέλεσμα . Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων , η προβολή είναι προσθία ινιακή (82-92%) και τα πράγματα εξελίσσονται αισίως . Η συνεχής επαγρύπνιση και παρακολούθηση της επιτόκου που βρίσκεται σε τοκετό είναι απαραίτητη προς αποφυγή επιπλοκών .

 

 

 

Τοκετός , Αγωγή Τοκετού , Μητρικές Θέσεις Και Κινήσεις


 

Η σελίδα αυτή σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον γιατρό σας . 

.

Η ονομασία

6. Μητρικές Θέσεις Και Κινήσεις

 

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

 

6. Μητρικές Θέσεις Και Κινήσεις


Στο τμήμα αυτό περιγράφονται θέσεις και κινήσεις της μητέρας που βοηθούν την διαδικασία του τοκετού κυρίως στο πρώτο στάδιο . Οι παρακάτω θέσεις προτείνονται επειδή διευκολύνουν τις βιομηχανικές δυνάμεις του τοκετού . Ταυτόχρονα , μειώνουν κατά ένα ποσοστό την αίσθηση του πόνου από τις συσπάσεις της μήτρας , χωρίς να επηρεάζουν την ποιότητα των αποτελεσματικών ωδίνων . Ο σωστός συνδυασμός αυτών των κινήσεων μειώνει , εώς ένα βαθμό πάντοτε , την μητρική ανησυχία και έτσι συμβάλλει τόσο στην ποιοτικότερη οργάνωση των ωδίνων όσο και στην μείωση της εμβρυϊκής δυσπραγίας .  

Οι θέσεις σε κάθε κατηγορία προκαλούν παρόμοιες αλλαγές . 

Για παράδειγμα , η ημικαθιστική και η πλάγια θέση μπορεί να βοηθήσουν μια κουρασμένη επίτοκο να ξεκουραστεί για λίγο . Επίσης , αν η πρόοδος είναι γρήγορη , η εξουδετέρωση της βαρύτητας ίσως βοηθήσει να πάνε τα πράγματα πιό ομαλά και λιγότερο επώδυνα .  

Οι όρθιες θέσεις χρησιμοποιούν την βαρύτητα με σκοπό να παρουσιάσουν την κεφαλή στο έσω τραχηλικό στόμιο . Να έρθει δηλαδή η προβάλλουσα μοίρα της κεφαλής του εμβρύου , προς τα κάτω . 

Οι θέσεις κατά τις οποίες η επίτοκος σκύβει μπροστά τείνουν να προκαλούν περιστροφή στον άξονα του εμβρύου και της κεφαλής αυτού , ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τον πόνο στην οσφύ .  

Η θέση λιθοτομής είναι η τελευταία θέση πρίν την έξοδο της κεφαλής του εμβρύου , και όταν τα οι μηροί είναι σε πλήρη κάμψη , τότε η θέση ονομάζεται McRoberts και βοηθά στην έξοδο της κεφαλής . 

 

 

Πλαγίες Θέσεις


Πότε εφαρμόζονται : Κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο .  

Με Ποιό Τρόπο : 

Στην Αληθή Πλαγία Θέση : Η επίτοκος ξαπλώνει στα πλάγια με τους μηρούς και τα γόνατα σε κάμψη και ένα μαξιλάρι ανάμεσά τους , ή με τον σύζυγο ή τη μαία να την βοηθά συγκρατώντας τον ένα μηρό . (Εικόνες 6.16.3).  

Προϋποθέσεις : 

Επαρκείς ωδίνες , διαστολή 4εκ , και ψηλάφηση της προβάλλουσας μοίρας . 

Χωρίς επαρκή κάμψη κεφαλής , δύσκολα θα υπάρχει επαρκής διαστολή (μόνον μετά από πολύωρες και ισχυρότατες ωδίνες) . Οι διάφορες θέσεις είναι άχρηστες εάν δεν υπάρχει επαρκής κάμψη κεφαλής . Οι αλλαγές της θέσεως λίγο θα επηρεάσουν μια βρεγματική ή προσωπική προβολή . 

 

1

2

3

Εικόνες 1-4 : Πλαγίες Θέσεις .

 

Αν η επίτοκος βρίσκεται σε πλάγια Θέση , και η προβολή είναι οπισθία ινιακή τότε θα πρέπει να ξαπλώσει προς την ίδια πλευρά όπως το ινιακό οστό και η πλάτη του εμβρύου (η πλάτη του εμβρύου προς το κρεβάτι Εικόνα 6.6). Αυτό βοηθάει να γυρίσει το έμβρυο από οπισθία ινιακή σε εγκαρσία ινιακή . 

Η επίτοκος με οπισθία ινιακή προβολή ξαπλώνει δηλαδή στην ίδια πλευρά με το ινιακό οστό για περίπου μισή ώρα . Μετά μπορεί να σηκωθεί λίγο και να γονατίσει και να σκύψει λίγο μπροστά για π.χ. 15-30 λεπτά , έτσι ώστε να προκαλέσει μια στροφή του ινίου πρός τα εμπρός .  

Σημαντική Σημείωση : Οι επιδράσεις της βαρύτητας είναι διαφορετικές όταν η επίτοκος βρίσκεται ξαπλωμένη σε αληθή πλαγία θέση και διαφορετικές όταν η επίτοκος βρίσκεται σε ημι- υπτία , ήμι-πρηνή θέση .  

 

σταθερηκαταστασηπολυκυστικεςοωθηκες1

Επίτοκος σε Πλάγια Θέση στην σωστή πλευρά , με την πλάτη του εμβρύου προς το κρεβάτι .
Αν το έμβρυο είναι σε δεξιά οπισθία ινιακή θέση η επίτοκος ξαπλώνει στο δεξιό της πλευρό .
Η βαρύτητα βοηθά να έρθει η κεφαλή σε δεξιά εγκαρσία ινιακή θέση .

 

σταθερηκαταστασηπολυκυστικεςοωθηκες1

Αν το έμβρυο είναι σε δεξιά οπισθία ινιακή θέση
η Επίτοκος της εικόνας που κάθεται σε Πλάγια Θέση ,
κάθεται στην ΛΑΘΟΣ πλευρά , την αριστερή ,
με την πλάτη του εμβρύου προς το ταβάνι .
Ετσι , Η βαρύτητα βοηθά να έρθει η κεφαλή σε δεξιά οπισθία ινιακή θέση , που είναι χειρότερο .

 

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Ημιυπτία , ημιπρηνής Θέση


Πότε εφαρμόζεται : Κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο .  

Με Ποιό Τρόπο : 

Η επίτοκος ξαπλώνει στα πλάγια με το πόδι που ακουμπάει στο κρεβάτι να είναι σε έκταση και το πόδι που βρίσκεται πάνω , να είναι σε κάμψη περισσότερο από 90 μοίρες . Μπορεί να τοποθετήσει μαξιλάρι ανάμεσα .  

Η πλευρά με την οποία ξαπλώνει η επίτοκος έχει σημασία . Η σωστή πλευρά ΣΤΗΝ ΗΜΙΠΡΗΝΗ ΘΕΣΗ είναι εκείνη με την οποία η πλάτη του εμβρύου βρίσκεται προς το ΤΑΒΑΝΙ .  

 

1

2

Εικόνες 1-2 : Ημιυπτία , ημιπρηνής Θέση .

 

Αν η γυναίκα βρίσκεται σε οριζόντια ημι-ύπτια/πρηνή θέση , δηλαδή ξαπλώνει μισο-μπρούμητα ( θα θα πρέπει να βρεθεί στην πλευρά απέναντι από το εμβρυϊκό ινιακό οστό («πλάτη του μωρού προς την οροφή», Εικόνα 6.8) για τουλάχιστον 15 έως 30 λεπτά. Σε αυτή τη θέση, η λεκάνη της περιστρέφεται έτσι ώστε το μπροστινό μέρος να δείχνει περισσότερο προς το κρεβάτι παρά όταν βρίσκεται στην ευθεία Πλάγια Θέση. Αυτό μεταβάλλει τις επιδράσεις της βαρύτητας έτσι ώστε ο εμβρυϊκός κορμός να ενθαρρύνεται να περιστρέφεται σε εγκαρσία και στη συνέχεια σε προσθία θέση .  

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Καθιστή , ημικαθιστή Θέση


 

Πότε εφαρμόζεται : Κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο .  

Με Ποιό Τρόπο : 

Η επίτοκος κάθεται με τον κορμό σε 45 μοίρες σε σχέση με το κρεβάτι . Αυτό γίνεται εύκολα , διότι τα περισσότερα κρεβάτια είναι μηχανικά .  

Η θέση αυτή προσδίδει κάποιο πλεονέκτημα λόγω βαρύτητας σε σχέση με τις θέσεις στις οποίες η επίτοκος είναι ξαπλωμένη. 

Μπορεί να αποδειχθεί καλύτερη για να αυξήσει τις διαστάσεις της λεκάνης , και είναι μια θέση άνετη και εύκολη . Ως μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι αυξάνει την πίεση στον κόκκυγα . Ως πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι εξαναγκάζει το φάρμακο της επισκληριδίου να πάει προς τα κάτω .  

ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η προβολή είναι οπισθία ινιακή .  

ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει εμβρυϊκή δυσπραγία .  

1

2

3

4

Εικόνες 1-4 : Καθιστή , ημικαθιστή Θέση .

 

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Ορθία Θέση κορμού , Ορθία Θέση κορμού με σκύψιμο μπροστά


 

Πότε εφαρμόζεται : Κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο .  

Με Ποιό Τρόπο : 

Η επίτοκος κάθεται με τον κορμό σε 90 μοίρες σε σχέση με το κρεβάτι . Εννοούμε ότι ο κορμός είναι όρθιος . Η επίτοκος μπορεί να κάθεται με τον κορμό όρθιο .  

Η θέση αυτή προσδίδει επιπλέον πλεονέκτημα λόγω βαρύτητας σε σχέση με τις θέσεις στις οποίες η επίτοκος είναι ξαπλωμένη. 

Μπορεί να αποδειχθεί καλύτερη για να αυξήσει τις διαστάσεις της λεκάνης , και είναι μια θέση άνετη και εύκολη . Ως μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι αυξάνει την πίεση στον κόκκυγα . Ως πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι εξαναγκάζει το φάρμακο της επισκληριδίου να πάει προς τα κάτω .  

ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται όταν προκαλεί εμβρυϊκή δυσπραγία .  

1

2

3

4

Εικόνες 1-4 : Ορθία Θέση κορμού , Ορθία Θέση κορμού με σκύψιμο μπροστά .

 

1

2

3

4

Εικόνες 1-4 : Ορθία Θέση κορμού , Ορθία Θέση κορμού με σκύψιμο μπροστά .

 

Η ορθία θέση κορμού μπορεί να προκαλέσει ισχυρότερη επιθυμία για σπρώξιμο . Αρκετές από τις θέσεις αυτές δεν μπορούν να εφαρμοστούν με επισκληρίδιο . Οταν ο τοκετός είναι άμεσος η επίτοκος θα πρέπει να ξαπλώσει .  

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Γονάτισμα , σκύψιμο μπροστά με υποστήριξη


 

Πότε εφαρμόζεται : Κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο .  

Με Ποιό Τρόπο : 

Η επίτοκος κάθεται με τον κορμό σε 90 μοίρες σε σχέση με το κρεβάτι . Εννοούμε ότι ο κορμός είναι όρθιος . Η επίτοκος μπορεί να κάθεται με τον κορμό όρθιο .  

Η θέση αυτή προσδίδει επιπλέον πλεονέκτημα λόγω βαρύτητας σε σχέση με τις θέσεις στις οποίες η επίτοκος είναι ξαπλωμένη. 

Μπορεί να αποδειχθεί καλύτερη για να αυξήσει τις διαστάσεις της λεκάνης , και είναι μια θέση άνετη και εύκολη . Ως μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι αυξάνει την πίεση στα γόνατα . Ως πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι εξαναγκάζει το φάρμακο της επισκληριδίου να πάει προς τα κάτω και παρέχει εναλλακτική θέση σε περιπτώσειςπου πονάει αρκετά η οσφύ .  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οπισθία ινιακή προβολή . 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις αρχικές φάσεις όταν η προβάλλουσα μοίρα της κεφαλής του εμβρύου είναι ακόμη ψηλά . 

ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται όταν προκαλεί εμβρυϊκή δυσπραγία .  

1

2

3

4

Εικόνες 1-4 : Γονάτισμα , σκύψιμο μπροστά με υποστήριξη .

 

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Χέρια και Γόνατα


 

Πότε εφαρμόζεται : Κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο .  

Με Ποιό Τρόπο : 

Η επίτοκος κάθεται "στα τέσσερα" .  

Μπορεί να αποδειχθεί καλύτερη για να αυξήσει τις διαστάσεις της λεκάνης , και είναι μια θέση άνετη και εύκολη . Ως μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι αυξάνει την πίεση στα γόνατα , και κυρίως στους καρπους . Ως πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι επιτρέπει κολπικές εξετάσεις και παρέχει εναλλακτική θέση σε περιπτώσειςπου πονάει αρκετά η οσφύ .  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οπισθία ινιακή προβολή . 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις προσθίου τραχηλικού χείλους . 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις συμπίεσης ομφαλίδας .  

ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται όταν προκαλεί εμβρυϊκή δυσπραγία .  

1

Εικόνες 1-4 : Χέρια και Γόνατα .

 

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Ανοιχτή και κλειστή Θέση μηρών και γονάτων με το θώρακα στο κρεβάτι


 

Πότε εφαρμόζεται : Κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο .  

Με Ποιό Τρόπο : 

Η επίτοκος κάθεται "στα τέσσερα" , και κατόπιν τούτου , ακουμπάει το θώρακα στο κρεβάτι έτσι ώστε οι μηροί της να είναι ψηλότερα από το θώρακα . Στην ανοικτή παραλλαγή της θέσης αυτής οι μηροί της είναι λιγότερο σε κάμψη από ότι στην κλειστή παραλλαγή . Η ανοικτή θέση προκαλεί διαφορετική γωνία στην λεκάνη από ότι η κλειστή .  

Προκαλεί "πισωγύρισμα" της κεφαλής του εμβρύου σε πρώιμη φάση του δέυτερου σταδίου του τοκετού , έτσι ώστε να επιτρέψει στην κεφαλή να ξαναεμπεδωθεί με καλύτερη προβολή.  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οπισθία ινιακή προβολή . 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις προσθίου τραχηλικού χείλους . 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις συμπίεσης ομφαλίδας .  

ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται όταν προκαλεί εμβρυϊκή δυσπραγία , ή όταν προκαλεί εμετό .  

2

3

Εικόνες 1-4 : Ανοιχτή και κλειστή Θέση μηρών και γονάτων με το θώρακα στο κρεβάτι .

 

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Ασύμμετρες Θέσεις


 

Πότε εφαρμόζεται : Κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο .  

Με Ποιό Τρόπο : 

Η επίτοκος κάθεται "στα τέσσερα" , και κατόπιν τούτου , ακουμπάει το θώρακα στο κρεβάτι έτσι ώστε οι μηροί της να είναι ψηλότερα από το θώρακα . Στην ανοικτή παραλλαγή της θέσης αυτής οι μηροί της είναι λιγότερο σε κάμψη από ότι στην κλειστή παραλλαγή . Η ανοικτή θέση προκαλεί διαφορετική γωνία στην λεκάνη από ότι η κλειστή .  

Προκαλεί "πισωγύρισμα" της κεφαλής του εμβρύου σε πρώιμη φάση του δέυτερου σταδίου του τοκετού , έτσι ώστε να επιτρέψει στην κεφαλή να ξαναεμπεδωθεί με καλύτερη προβολή.  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οπισθία ινιακή προβολή . 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις προσθίου τραχηλικού χείλους . 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις συμπίεσης ομφαλίδας .  

ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται όταν προκαλεί εμβρυϊκή δυσπραγία , ή όταν προκαλεί εμετό .  

4

1

2

Ασύμμετρες Θέσεις .

 

 

 

Βατραχοειδής Θέση (Squatting)


 

Πότε εφαρμόζεται : Στο δεύτερο στάδιο .  

Με Ποιό Τρόπο : 

Η επίτοκος κάθεται σκουώτ . Μπορεί να υποστηρίζεται από το σύζυγο , τη μαία ή από κάποιο κράτημα .  

Προκαλεί μηχανικό πλεονέκτημα αλλά και βαρυτικό πλεονέκτημα .  

Μπορεί να προκαλέσει την αίσθηση για εξώθηση . 

Μπορεί να χειροτερέψει μια ασυγκλιτική προβολή . 

Μπορεί να χειροτερέψει μια προσθία - καλή - ινιακή προβολή .  

ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται όταν προκαλεί εμβρυϊκή δυσπραγία .  

ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται για πολλή ώρα ! .  

ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται σε ανεμπέδωτη κεφαλή ! .  

ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται σε επισκληρίδιο.  

3

4

Βατραχοειδής Θέση (Squatting) .

 

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Θέση Λιθοτομής (McRoberts)


 

Πότε εφαρμόζεται : Κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο .  

Με Ποιό Τρόπο : 

Η επίτοκος κάθεται "στα τέσσερα" , και κατόπιν τούτου , ακουμπάει το θώρακα στο κρεβάτι έτσι ώστε οι μηροί της να είναι ψηλότερα από το θώρακα . Στην ανοικτή παραλλαγή της θέσης αυτής οι μηροί της είναι λιγότερο σε κάμψη από ότι στην κλειστή παραλλαγή . Η ανοικτή θέση προκαλεί διαφορετική γωνία στην λεκάνη από ότι η κλειστή .  

Προκαλεί "πισωγύρισμα" της κεφαλής του εμβρύου σε πρώιμη φάση του δέυτερου σταδίου του τοκετού , έτσι ώστε να επιτρέψει στην κεφαλή να ξαναεμπεδωθεί με καλύτερη προβολή.  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οπισθία ινιακή προβολή . 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις προσθίου τραχηλικού χείλους . 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις συμπίεσης ομφαλίδας .  

ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται όταν προκαλεί εμβρυϊκή δυσπραγία , ή όταν προκαλεί εμετό .  

3

4

Θέση Λιθοτομής (McRoberts) .

 

[ Αρχή Σελίδας ]

 

 

Χειρισμοί Για Δυστοκία Ώμων Στον Τοκετό


1

2

3

3

2

3

3

3

 

Δείτε Επίσης


Αυτόματες Πρώϊμες Κρυφες Αποβολές

Αμνιακό Υγρό

Ολιγάμνιο

Θρομβοφιλία (κληρονομική ή και επίκτητη)

Καρδιοτοκογραφία και NST

Κάπνισμα και κύηση

Προεκλαμψία

Ενδομήτρια Καθυστέρηση Της Ανάπτυξης

Η σελίδα έχει εώς τώρα

Επισκέπτες


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]