Ολιγάμνιο


 

Εισαγωγή

Εμβρυϊκές Αιτίες

Μητρικές Αιτίες

Ολιγάμνιο Από Χρωμοσωμικές Ανωμαλίες

 

 

Εισαγωγή


Η παραγωγή και απορρόφηση του αμνιακού υγρού είναι μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία εξετάζεται στη σελίδα "Αμνιακό Υγρό"  . Οταν το αμνιακό υγρό είναι λιγότερο από όσο πρέπει , η κατάσταση ονομάζεται ολιγάμνιο . Είναι απολύτως απαραίτητο να είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση πρίν ενημερώσουμε μια έγκυο γυναίκα ότι έχει ολιγάμνιο . Ο τρόπος μέτρησης είναι υπερηχογραφικός αλλά παλαιότερα υπήρχε (και ακόμα υπάρχει και πρέπει να υπάρχει) η κλινική εκτίμηση του αμνιακού υγρού με την ψηλαφηση και επισκόπηση . Τα υπερηχογραφικά ευρήματα βέβαια υπερέχουν σε ακρίβεια από τα κλινικά . Ο τρόπος μέτρησης του αμνιακού υγρού παρουσιάζεται επίσης στην σελίδα "Αμνιακό Υγρό" . Το αμνιακό υγρό μπορεί να είναι λιγότερο σε ποσότητα είτε από εμβρυϊκές , είτε από μητρικές αιτιολογίες . Αυτές αναφέρονται παρακάτω .

Προσοχή : Κάθε έγκυος πρίν αρχίσει να διαβάζει οποιαδήποτε σελίδα στο διαδύκτιο θα πρέπει να είναι σίγουρη για το τί ψάχνει και τί . Οφείλει επίσης να είναι ενημερωμένη για την διάγνωσή της . Οι αιτιολογίες που αναφέρονται σε αυτή την σελίδα μπορεί να τρομοκρατήσουν την έγκυο χωρίς πραγματικό λόγο .

Προσοχή : Οι αναγνώστριες πρέπει να κατα λάβουν ότι πολλές (άν όχι όλες ) από τις παρακάτω ανωμαλίες εχουν αποκλειστεί από την αυχενική διαφάνεια , τα υπερηχογραφήματα ανάπτυξης και το υπερηχογράφημα Β επιπέδου . Οι περισσότερο κοινές αιτιολογίες εξετάζονται παρακάτω .

Προσοχή : Ο θεράπων ιατρός σας μπορεί να σας εξηγήσει καλύτερα τί ισχύει στην δική σας περίπτωση .

 

Ολιγάμνιο , Εμβρυϊκές Αιτίες


  Ρήξη υμένων      Η απώλεια υγρών έστω και μικρή , μπορεί να οδηγήσει σε ολιγάμνιο αν είναι συνεχής και χρονίσει . Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που διαπιστώνουμε ρήξη μεμβρανών αλλά ο όγκος του αμνιακού υγρού είναι φυσιολογικός (Υψηλή Ρήξη) .  
  Ενδομήτριος Καθυστέρηση Της Ανάπτυξης To IUGR έμβρυο συνυπάρχει συχνά με ολιγάμνιο , και είναι η πιό κοινός συσχετισμός ολιγαμνίου τρίτου τριμήνου . Τα αίτια είναι πολλά και ο τελικός μηχανισμός βασίζεται στην ύπαρξη Εμβρυϊκής υποξίας . (το ολιγάμνιο συντηρείται καί από το μικρό μέγεθος τος εμβρύου , αλλά και από το παθολογικό αίτιο που προκάλεσε εξ αρχής την ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης . Ετσι , το ολιγάμνιο συνεισφέρει σε έναν παθολογικό κύκλο) Ενας εξίσου ισχυρός δείκτης εμβρυϊκής υγείας είναι η συχνότητατων κινήσεων . Οι έγκυες πρέπει να είναι σε συνεννόηση με τον γιατρό τους και να του αναφέρουν την συχνότητα των κινήσεων του εμβρύου .   
 Συγγενείς ανωμαλίες Οι συγγενείς ανωμαλίες (διαμαρτίες) είναι συχνό αίτιο ολιγαμνίου κυρίως στο πρώτο τρίμηνο , λιγότερο στο δεύτερο τριμηνο ,και ακόμα λιγότερο στο τρίτο .  
Παρατασική Εγκυμοσύνη  Ολιγάμνιο παρατηρείται συχνά μετά την πιθανή ημερομηνία τοκετού . 
Χρωμοσωμικές ανωμαλίες Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι συχνό αίτιο ολιγαμνίου κυρίως στο πρώτο τρίμηνο . Η πιθανότητα να φταίει μια χρωμοσωμική ανωμαλία για παρατηρούμενο ολιγάμνιο μειώνεται όσο προχωρά η εγκυμοσύνη .  ( είναι ΣΠΑΝΙΑ μια χρωμοσωμική ανωμαλία στο τέλος της κύησης) .
Αποκόλληση Πλακούντα  Η αποκόλληση του πλακούντα ποικίλλει σε κλινικές εκφράσεις από ένα κεραυνοβόλο γεγονός εώς μια "χρονίζουσα" κατάσταση .Η προσεκτική απεικόνιση του πλακούντα , και όχι μόνο του εμβρύου σε κάθε επίσκεψη , είναι  εξίσου απαραίτητη . 
 Σύνδρομο Μετάγγισης Διδύμων (Twin-το-twin transfusion)  Δείτε ειδική μνεία  
Ολιγάμνιο από ενδομήτριο θάνατο  Η δυσάρεστη κατάσταση που παρατηρείται σπανίως όταν η έγκυος δεν "ακούει" το παιδί και αγνοεί το γεγονός του εμβρυϊκού θανάτου . Σταδιακά , το αμνιακό υγρό ελαττώνεται και επέρχεται  τοκετός ή  σηπτική κατάσταση. 

 

Ολιγάμνιο . Μητρικές Αιτίες


Πλακουντιακή Ανεπάρκεια     Οταν ο πλακούντας ανεπαρκεί , το έμβρυο δυσχερεί και δεν παράγει επαρκή ποσότητα αμνιακού υγρού
Μητρική Υπέρταση   Στα πλαίσια της πλακουντιακής ανεπάρκειας
Προεκλαμψία  Στα πλαίσια της πλακουντιακής ανεπάρκειας
Διαβήτης  ο οποίος έχει προκαλέσει αγγειακές αθηρωσκληρωτικές αλλαγές (συνήθως σε προϋπάρχων σακχαρώδη διαβήτη) (ο λιγότερο βαρύς Σακχαρώδης Διαβήτης Της Εγκυμοσύνης προκαλεί πρώτα υδράμνιο-(πολυ -υδράμνιο)) .
Φάρμακα  Αναστολείς Προσταγλανδίνων Αναστολείς Μετατρεπτικού Ενζύμου (ACE inhibitors) 
Ιδιοπαθές Ολιγάμνιο   ολιγάμνιο χωρίς σαφή αιτιολογία)
 ΣΕΛ , ΡΑ    (Ο συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος , καθώς και η Ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορούν να προκαλέσουν ολιγάμνιο . 
 Κάπνισμα , χημικές ουσίες , ναρκωτικά  Σαφή σύνδεση , η οποία προκαλεί πλακουντιακή ανεπάρκεια
   

 

Συγγενείς Ανωμαλίες Συσχετιζόμενες Με Ολιγάμνιο


Στην παρακάτω λίστα αναφέρονται οι συγγενείς ανωμαλίες που σχετίζονται με ολιγάμνιο . Ο αναγνώστης πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι πολλές από τις παρακάτω συγγενείας ανωμαλίες έχουν αποκλειστεί από το υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας , το υπερηχογράφημα Β επιπέδου και τα διαδοχικά υπερηχογραφήματα ανάπτυξης . Θυμηθείτε επίσης ότι οι αιτιολογίες ολιγαμνίου (ιδιαίτερα οι συγγενείς και χρωμοσωμικές ανωμαλίες) μειώνονται όσο προχωρά η εγκυμοσύνη . Μια ξαφνική εμφάνιση ολιγαμνίου στην 36η εβδομάδα είναι δύσκολο να δηλώνει μια συγγενή ανωμαλία , υπάρχουν περισσότερο κοινότυπες αιτιολογίες .

 

Σύνδρομο Αμνιακής Ταινίας (amniotic band syndrome)            Μάλλον αποτέλεσμα του ολιγαμνίου παρά αιτιολογία .    
  Καρδιακές Τετραλογία Fallot , ανωμαλίες μεσοκοιλιακού και μεσοκολπικού καρδιακού διαφράγματος 
Κεντρικού Νευρικού   Ολοπροσεγκεφαλία , μηνιγγοκήλη , εγκεφαλοκήλη , μικροκεφαλία 
Χρωμοσωμικές Ανωμαλίες   Τριπλοειδίες , Τρισωμία 18 , Σύνδρομο Turner 
Δυσγενεσία κλοάκης   Cloacal Dysgenesis
Κυστικό Υγρωμα   Tο κυστικό ύγρωμα είναι συχνά συνδεδεμένο με το σύνδρομο Turner . Οι πρώτες υποψίες ή ακόμα και παθογνωμονικές αποδείξεις εντοπίζονται στο υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας .  Η λήψη τροφοβλάστης ή η αμνιοκέντηση θα δώσουν την απόλυτη διάγνωση .
Συγγενής Διαφραγματοκήλη     Υπερηχογραφικά Ευρήματα Στην Εξέταση Αυχενικής Διαφάνειας ή Στο Υπερηχογράφημα Β Επιπέδου
Ουροποιητικού  Νεφρικές δυσπλασίες , Απόφραξη Ουρήθρας , Εκστροφή Κύστης , Σύνδρομο Meckel-Gruber , Απόφραξη Ουρητηρο-Πυελικής Συμβολής , prune – belly syndrome , Νεφρική Αγενεσία (Σύνδρομο Potter) .    
Εμβρυϊκός Υποθυροειδισμός   
Σκελετικές Ανωμαλίες Σειρηνομελία , αγενεσία Ιερού Οστού , Απούσα Κερκίδα , Λυκόστομα , Λαγόχειλο
Αλληλουχία TRAP Twin Reverse Arterial Perfusion - αντίστροφη αρτηριακή διάχυση διδύμων
Συσχετισμός VACTERL Verbebral , anal , cardiac , tracheo-esophageal , renal , limb) association (σπονδυλικά , πρωκτού , καρδιακές , τραχειο-οισοφαγικές , νεφρικές , και ανωμαλίες άκρων
Εμβρυο-Εμβρυϊκή Μετάγγιση Σύνδρομο Twin to twin transfusion
Ολοκληρωμένο Σύνδρομο Potter   Νεφρική αγενεσία , ολιγάμνιο , υποπλαστική κάτω γνάθος ,  γαμψή μύτη , χαμηλή πρόσφυση ώτων . (δείτε Ανωμαλίες Ουροποιητικού Συστήματος , Σύνδρομο Potter

 

Για κάθε μία από αυτές τις ανωμαλίες υπάρχουν συγκεκριμένα υπερηχογραφικά κριτήρια . Εκείνο που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις που τα υπερηχογραφικά κριτήρια αυτά δεν είναι εμφανή στις 20 εβδομάδες . Γίνονται εμφανή αργότερα . Η μηνιαία υπερηχογραφική εκτίμηση του εμβρύου είναι τόσο σημαντική όσο και τα υπερηχογραφήματα αυχενικής διαφάνειας και Β επιπέδου . Επίσης , όποτε υπάρχει ιστορικό καρδιακών συγγενών ανωμαλιών ή ακόμα και προϋπάρχοντος σακχαρώδου διαβήτη κυήσεως συνιστάται και μια λεπτομερής υπερηχογραφική μελέτη της καρδίας εμβρύου γνωστή ως "υπερηχογράφημα καρδίας εμβρύου" ή και "υπερηχογράφημα τρίτου επιπέδου" . Γενικά , χρειάζεται προσοχή όταν οι μή ειδικοί διαβάζουν τις αιτιολογίες αυτές . Τις περισσότερες φορές η διάγνωση είναι απλή. Για παράδειγμα η πιό κοινή αιτιολογία ολιγαμνίου στις 37 εβδομάδες είναι η ρήξη υμένων και το κάπνισμα - IUGR , και όχι οι συγγενείς ανωμαλίες .

Στην Ιατρική , Το Συχνό , Είναι Συχνότερο .

 

 

 

Δείτε Επίσης


Ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης (Ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη - IUGR)

Αμνιακό Υγρό

Πλακούντας

 


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]