Αυτόματες Αποβολές - Ταξινόμηση


Οι αυτόματες ή αλλιώς σποραδικές αποβολές είναι συχνότατο φαινόμενο . Πρακτικά , μία στις τέσσερις γυναίκες θα έχουν σε κάποια στιγμή της ζωής τους μια αποβολή . Αυτή μπορεί να έρθει την πρώτη φορά που η γυναίκα θα μείνει έγκυος ή μπορεί να εμφανιστεί και μετά απο επιτυχημένη εγκυμοσύνη . Το ψυχολογικό κόστος για τη γυναίκα και το ζευγάρι είναι σημαντικό . Το πρώτο πράγμα όμως που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι οτι το φαινόμενο παρουσιάζεται συχνότατα , και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν δηλώνει κάποια υποθάλπτουσα παθολογία . Σε αυτή την σελίδα παρουσιάζεται η ταξινόμηση των αποβολών ανάλογα με τόν τρόπο που παρουσιάζονται κλινικά . Οι επαναλαμβανόμενες - καθ'έξιν - αποβολές αναλύονται σε διαφορετική σελίδα . Είναι σημαντικό για κάθε γυναίκα να διαβάσει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να παρουσιαστεί μια αποβολή έτσι ώστε να προφυλαχθεί από ενδεχόμενες επιπλοκές , έχοντας στο νού της όμως πάντα ότι δεν είναι εκείνη η οποία φταίει . Για την συντριπτική πλειοψηφία των αυτόματων - σποραδικών αποβολών δεν φταίει κάτι που έκανε ή δεν έκανε η γυναίκα (ή ο άνδρας) . Δεν φταίει η καλοκαιρινή δίαιτα , η εντατική άσκηση , το χειμερινό μπανιο ή κάποιες διατροφικές συνήθεις (π.χ. οι φυτοφάγοι) . Δεν φταίει η μοτοσυκλέτα ή το γυμναστήριο , δεν φταίει η έντονη σεξουαλική επαφή , δεν φταίει μια απλή αντιβίωση που πήρε η γυναίκα π.χ. για κάποιο οδοντιατρικό πρόβλημα . Οι αυτόματες σποραδικές αποβολές πιθανότατα οφείλονται σε παθολογικά έμβρυα τα οποία ή ίδια η φύση αποβάλλει . Επίσης , η φύση προσπαθεί να τα αποβάλλει νωρίς έτσι ώστε να προφυλάξει και τον αναπαραγωγικό χρόνο της γυναίκας . Παρόλαυτά , η θλίψη είναι μια πραγματικότητα και το γεγονός πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, χωρίς όμως τα ανούσια ενοχικά σύνδρομα που συχνά συνοδεύουν μια αποβολή. Σκοπός της κλινικής ταξινόμησης είναι η προφύλαξη της γυναίκας από επιπλοκές .

Αποβολή Μια Στις Τεσσερις Γυναίκες

Μια στις τέσσερις γυναίκες σε κάποια στιγμή της ζωής τους θα έχουν μια αποβολή

 

Οι αυτόματες αποβολές ταξινομούνται ανάλογα με την κλινική τους εικόνα στις εξής μορφές:

1) Επαπειλούμενες

2) Αναπόφευκτες

3) Ατελείς

4) Τελείες

5) Παλίνδρομες

6) Σηπτικές.

 

Επαπειλούμενη Αποβολή   


Η επαπειλούμενη αποβολή συνοδεύεται από κολπική αιμόρροια κατά τα αρχικά στάδια της κύησης χωρίς τραχηλική διαστολή ή άλλη διαφορά στον τράχηλο. Συνήθως δεν παρατηρείται σημαντικός πόνος, αν και ελαφρές συσπάσεις είναι δυνατόν να συμβούν. Πιο έντονες συσπάσεις είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αναπόφευκτη αποβολή.

Η επαπειλούμενη αποβολή είναι πολύ συχνή κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως το 20% των γυναικών οι οποίες είναι έγκυες αναφέρουν κάποια μορφή κολπικής αιμόρροιας κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης. Παρ΄ όλα αυτά λιγότερες από τις μισές θα εμφανίσουν αυτόματη αποβολή της κύησης.

Κατά τη γυναικολογική εξέταση είναι δυνατόν να βρεθεί αίμα ή καφεοειδές έκκριμα από τον κόλπο. Ο τράχηλος δεν είναι μαλακός, και το τραχηλικό στόμιο είναι κλειστό, ενώ δεν έχει συμβεί διέλευση εμβρυϊκού ιστού ή μεμβρανών δια του κόλπου . Το υπερηχογράφημα παρουσιάζει μια ενδομήτρια κύηση που συνεχίζεται. Σε περίπτωση που αυτό είναι το πρώτο υπερηχογράφημα, επιβάλλεται σε αυτό το χρόνο ο αποκλεισμός μιας έκτοπης κύησης, η οποία θα εμφανιζόταν με τα ίδια συμπτώματα .

Εάν η κοιλότητα της μήτρας εμφανίζεται άδεια στο υπερηχογράφημα, είναι απαραίτητη η μέτρηση επιπέδων β-HCG.  H μέτρηση αυτή γίνεται με στόχο τον καθορισμό του κατά πόσο τα επίπεδα της β-HCG έχουν περάσει την τιμή, πέρα από την οποία μια ενδομήτρια κύηση, καθίσταται απεικονίσιμη . Η τιμή αυτή είναι δυνατόν να ποικίλλει λόγω διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της μεθόδου μέτρησης που χρησιμοποιείται από το εργαστήριο, των δυνατοτήτων ανάλυσης της εικόνας των υπερηχογραφικών μηχανημάτων, της ικανότητας και την πείρας του υπερηχογραφιστή και παραγόντων της ασθενούς (π.χ. παχυσαρκία, λειομυώματα, πολλαπλή κύηση) . Επίσης η τιμή επηρεάζεται από το εάν το υπερηχογράφημα γίνεται διακοιλιακά ή διακολπικά. Επομένως είναι δύσκολα να υπάρξει μια κοινώς αποδεκτή τιμή πέρα από την οποία υπάρχει διάκριση του εμβρύου, και καλό θα ήταν να μετριέται σε κάθε εργαστήριο . Ωστόσο κάποιες μελέτες ισχυρίζονται ότι ο σάκος της κύησης θα πρέπει να φαίνεται μετά από την 5,5 εβδομάδα της κύησης. Με αυτή την αποδοχή θα πρέπει να είναι εμφανής ο εμβρυϊκός σάκος στο υπερηχογράφημα με τιμές β-HCG 1500-2400 mIU/mL για διακολπικό υπερηχογράφημα ή τιμή άνω των 3000 IU/mL για διακοιλιακό υπερηχογράφημα. Εάν η τιμή της β-HCG είναι υψηλότερη και δε διακρίνεται αμνιακός σάκος εντός της μήτρας, τότε υπάρχει η πιθανότητα της εξωμητρίου (έκτοπης) κύησης.      

 

Απειλούμενη Και Αναπόφευκτη Αποβολή

Οι διαφορές της απειλούμενης από την αναπόφευκτη αποβολή είναι το ποσό του αίματος και η διαστολή του τραχήλου

 

Κακοί Προγνωστικοί Παράγοντες Για Την Εκβαση Της Απειλούμενης Αποβολής  

 

Δείτε τα Επίπεδα Χοριακής Στις Πρώτες Ημέρες Εγκυμοσύνης .

 

Αναπόφευκτη Αποβολή 


Η αναπόφευκτη αποβολή συνοδεύεται με κολπική αιμόρροια και διαστολή του τραχήλου. Τυπικά η αιμόρροια είναι εντονότερη σε σχέση με την επαπειλούμενη αποβολή ενώ οι συσπάσεις είναι πιο συχνές. Δεν έχει συμβεί αποβολή εμβρυϊκού ιστού ακόμη.     

 

Ατελής Αποβολή   


Η ατελής αποβολή συνοδεύεται από κολπική αιμόρροια, διαστολή του τραχήλου και αποβολή προϊόντων της κύησης από τον κόλπο. Συνήθως οι συσπάσεις είναι έντονες και η κολπική αιμόρροια είναι έντονη. Οι ασθενείς περιγράφουν αποβολή εμβρυϊκού ιστού ή ο εξεταστής διαπιστώνει ένα τέτοιο γεγονός μέσω του κόλπου. Το υπερηχογράφημα επιβεβαιώνει την παραμονή κάποιων στοιχείων της κύησης εντός της μήτρας .

 

Τελεία Αποβολή   


Κατά την τέλεια αποβολή υπάρχει κολπική αιμόρροια, κοιλιακό άλγος και αποβολή εμβρυϊκών ιστών. Μετά την αποβολή εμβρυϊκών ιστών, η ασθενής χαρακτηριστικά αναφέρει πως ο πόνος υποχωρεί και η κολπική αιμόρροια μειώνεται σημαντικά. Το υπερηχογράφημα αποκαλύπτει μια άδεια μήτρα .   

 

Παλίνδρομος Αποβολή ή Παλίνδρομος Κύηση 


Το νεκρό έμβρυο, ο πλακούντας και οι υμένες κατακρατούνται εντός τη μήτρας για ημέρες ή εβδομάδες. Εδώ η εμβρυϊκή απώλεια δεν προκαλεί κολπική αιμόρροια ή κοιλιακό άλγος για αρκετό χρονικό διάστημα. Εάν πραγματοποιηθεί τις πρώτες εβδομάδες της κύησης η γυναίκα παύει να αντιλαμβάνεται τα υποκειμενικά συμπτώματα της εγκυμοσύνης όπως τα πρωινά γαστρεντερικά ενοχλήματα (ναυτία, έμετοι) και η διόγκωση των μαστών .

 

Στην ατελή αποβολή υπάρχει μέσα στη μήτρα υπόλλειμα ιστού . Στην παλίνδρομη , το έμβρυο έχει καταλήξει .

 

Σηπτική Αποβολή 


Καλείται η οποιαδήποτε μορφή αυτόματης αποβολής - συνήθως ατελής ή παλίνδρομος που επιπλέκεται με φλεγμονή, οπότε το περιεχόμενο της μήτρας καθίσταται σηπτικό . Οι κυριότεροι παθογόνοι μικροοργανισμοί είναι το κολοβακτηρίδιο, οι στρεπτόκοκκοι, οι σταφυλόκοκκοι και τα αναερόβια μικρόβια . Τα συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνεται είναι πυρετός, ταχυκαρδία, ταχύπνοια και στις βαρύτερες περιπτώσεις εγκαθίσταται σηπτικό shock .

 

 

Κίνδυνος αποβολής


Μερικοί γενικοί κανόνες ισχύουν . Αυτοί είναι οι παρακάτω .

Α) Η πιθανότητα αυτόματης αποβολής αυξάνεται με την ηλικία

Β) Ο αριθμός των προηγούμενων αποβολών σχετίζεται θετικά με την πιθανότητα μιας νέας αποβολής

Γ) Οι άτοκες γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αποβάλλουν απ’ τις γυναίκες που έχουν γεννήσει  

 

Στατιστικά Στοιχεία Για Τις Αποβολές Από Τις Ηνωμένες Πολιτείες Σε Εικόνες


Κάθε γυναίκα που έχει μια αυτόματη - σποραδική αποβολή θεωρεί ότι είναι η μοναδική άτυχη γυναίκα στον κόσμο . Η αλήθεια διαφέρει κατά πολύ . Οι σποραδικές αποβολές είναι συχνότατες .

Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει τεκμηριωμένη εξήγηση για τις σποραδικές αποβολές . Αυτό οφείλεται στο γεγονός οτι δεν αποστέλλεται ο αποβαλλόμενος ιστός για καρυότυπο αφού η εξέταση είναι πολύ ακριβή .

 

 

Η ψυχολογική Σημασία Των Σποραδικών Αποβολών


Τα "ενοχικά" ΄ψυχολογικά σύνδρομα μετά από μια αποβολή είναι ανούσια , ανώφελα , και βλάπτουν την γυναίκα και τη σχέση

Τα "ενοχικά" ΄ψυχολογικά σύνδρομα μετά από μια αποβολή είναι ανούσια , ανώφελα , και βλάπτουν την γυναίκα και τη σχέση

Το ψυχολογικό βάρος μιας αποβολής είναι υπαρκτό και χρειάζεται χρόνο για

Το ψυχολογικό βάρος μετά απο μια αποβολή είναι υπαρκτό και χρειάζεται χρόνο για να ξεπεραστεί

 

 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις            [back to top]


 

Αν το αίτιο της αποβολής είναι η φλεγμονή από παρβοϊό , που προκαλεί γενικά αποβολές , είναι βέβαιο ότι η αποβολή θα καταλήξει σε σηπτική ;

Το αίτιο μιας αποβολής δεν είναι πάντοτε σίγουρο , και πάντα θα πρέπει να ελέγχουμε και να λαμβάνουμε υπόψιν και άλλες παραμέτρους . Από την στιγμή που το έμβρυο παύει να ζεί η αποβολή μπορεί να ακολουθήσει είτε τον πλήρη αυτόματο καθαρισμό είτε όχι . Ανεξαρτήτως του αιτίου , αν το περιεχόμενο της μήτρας παραμείνει για αρκετό καιρό είναι αρκετά πιθανό η αποβολή να καταλήξει σε σηπτική , με όλα τα επακόλουθα που μπορεί να έχει αυτό για την υγεία της γυναίκας και για την αναπαραγωγική ικανότητα της μήτρας στο μέλλον .

 

Αν το αίτιο της αποβολής είναι η φλεγμονή από μυκόπλασμα  , που έχει ενοχοποιηθεί γενικά για αποβολές , είναι βέβαιο ότι η αποβολή θα καταλήξει σε σηπτική ;   

Επαναλάμβάνουμε ότι το αίτιο μιας αποβολής δεν είναι πάντοτε σίγουρο , και πάντα θα πρέπει να ελέγχουμε και να λαμβάνουμε υπόψιν και άλλες παραμέτρους . Γενικά όμως αν μια αποβολή αρχίζει με χαρακτήρες φλεγμονής , τότε οι πιθανότητες να ακολουθήσει την σηπτική πορεία είναι μεγαλύτερες .

 

Αν το αίτιο της αποβολής είναι βαρειά εμβρυϊκή ανωμαλία τι πορεία θα λάβει η αποβολή ; 

Η αποβολή μπορεί να λάβει οποιαδήποτε πορεία . Μπορεί να αρχίσει ως απειλούμενη με αίμα , μπορεί να φανεί ώς παλίνδρομη , μπορεί επίσης να παραμείνει κρυφή και να παρουσιαστεί ως σηπτική .

 

Ποια είναι η πιό συχνή αιτία των παλίνδρομων αποβολών ;   

Η πιό συχνή αιτία των παλίνδρομων αποβολών είναι οι βαρειές εμβρυϊκές ανωμαλίες .

 

Τί είναι το σύνδρομο του εξαφανισθένος διδύμου (vanishing twin) ;  

Το σύνδρομο του εξαφανισθένος διδύμου αναφέρεται στην ενδομήτρια απώλεια ενός διδύμου . Αυτό το γεγονός μπορεί να εμφανιστεί με κολπική αιμόρροια , δηλαδή ώς απειλούμενη αποβολή . Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρώτο υπερηχογράφημα γίνεται αργά στο πρώτο τρίμηνο μόλις η έγκυος δεί λίγο αίμα . Στις περιτπώσεις αυτές είναι αρκετά πιθανό να μήν τεκμηριωθεί η ύπαρξη διδύμου . Η αντιμετώπιση είναι η ίδια .

 

Η λήψη προγεστερόνης βοηθάει στην απειλούμενη αποβολή ;  

Πάρα πολλές γυναίκες έχουν λάβει προγεστερόνη για απειλούμενη αποβολή . Το αν βοηθάει ή όχι όμως δεν είναι σαφέστατα τεκμηριωμένο . Η ερώτηση απαιτεί πολύ μεγάλη απάντηση και δεν μπορεί να αναφερθεί πλήρως εδώ .

ΗΗ τελική απόφαση θα είναι του θεράποντος μαιευτήρα . Ενδεικτικά αναφέρονται τρείς ισχυρές μελέτες .

Progestogen for preventing miscarriage David M Haas1,*, Patrick S Ramsey2 Editorial Group: Cochrane Pregnancy and Childbirth Group  Published Online: 23 APR 2008 Assessed as up-to-date: 30 JAN 2008

Thach TS. Progestogen for preventing miscarriage : RHL commentary (last revised: 2 February 2009). The WHO Reproductive Health Library; Geneva: World Health Organization.

Progestogen for treating threatened miscarriage Hayfaa A Wahabi1,*, Amel A Fayed2, Samia A Esmaeil1, Rasmieh A Al Zeidan1 Editorial Group: Cochrane Pregnancy and Childbirth Group Published Online: 7 DEC 2011 Assessed as up-to-date: 14 OCT 2011 DOI: 10.1002/14651858.CD005943.pub4

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Cohrane μελέτη του 2008 έχει διαφορετικό συμπέρασμα από την μελέτη του 2011 . Ο WHO δεν έχει ακόμα αναθεωρήσει το αρθρο του 2009 .

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το American Family Physician στο τμήμα για την απειλούμενη αποβολή δεν αναφέρει φαρμακολογική αντιμετώπιση : First Trimester Bleeding MARK DEUTCHMAN, MD, University of Colorado Denver School of Medicine, Aurora, Colorado AMY TANNER TUBAY, MD, and DAVID K. TUROK, MD, MPH, University of Utah School of Medicine, Salt Lake City, Utah . Am Fam Physician. 2009 Jun 1;79(11):985-992

 

 

 

 

 

 

Δείτε Επίσης


Αυτόματες Πρώιμες Κρυφές Αποβολές

Ενδομήτρια Καθυστέρηση Της Ανάπτυξης

Αποκόλληση Πλακούντα

Αμνιακό Υγρό , Φυσιολογία Και Παθολογία

Θρομβοφιλία

Η σελίδα έχει εώς τώρα

Επισκέπτες


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]