Περιγεννητικός Στρεπτόκοκκος Ομάδας Β


Πρόληψη Περιγεννητικού Στρεπτόκοκκου

Πρόληψη Περιγεννητικού Στρεπτόκοκκου

Ο στρεπτόκοκκος ομάδας Β (GBS ) είναι μικρόβιο που υπάρχει στο γαστρεντερικό και ουρογεννητικό σύστημα του ανθρώπου. Οι έγκυες είναι αποικισμένες με ο μικρόβιο αυτό σε ποσοστό 10-40%. Αν μεταδοθεί στο νεογνό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές έως και δυνητικά θανατηφόρες λοιμώξεις. Η μετάδοση γίνεται λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια του τοκετού  Μετέπειτα μετάδοση είναι δυνατή. Παρόλο που υπάρχει θεραπεία για το μικρόβιο αυτό, καλύτερα είναι να γίνεται προφύλαξη. Έτσι αποφεύγονται σοβαρές συνέπειες.Όλες οι έγκυες πρέπει να ελέγχονται την 35η έως 37η εβδομάδα κύησης για τυχόν αποικισμό τους με στρεπτόκοκκοκο ομάδας Β (GBS). Όσες είναι φορείς του παθογόνου θα πρέπει να λάβουν κατά την ώρα του τοκετού ή της ρήξης των μεμβρανών χημειοπροφύλαξη . Αποικισμός προηγούμενης εγκυμοσύνης δεν δικαιολογεί προφύλαξη σε επόμενες εγκυμοσύνες. Απαιτείται έλεγχος και εκτίμηση κάθε εγκυμοσύνης χωριστά.Γυναίκες με απομόνωση GBS από τα ούρα σε οποιαδήποτε συγκέντρωση κατά τη διάρκεια τρέχουσας εγκυμοσύνης, πρέπει να λάβουν χημειοπροφύλαξη διότι είναι σε αυξημένο κίνδυνο να γεννήσουν παιδί με πρώιμη GBS νόσο. Γυναίκες με συμπτωματική ή ασυμπτωματική ουρολοίμωξη από GBS κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα πρέπει να θεραπεύονται σύμφωνα με τα τρέχοντα σχήματα θεραπείας ουρολοίμωξης. Γυναίκες που στο παρελθόν γέννησαν παιδί με σοβαρή διεισδυτική λοίμωξη από GBS, πρέπει να λάβουν χημειοπροφύλαξη σε επόμενη κύηση. Δεν είναι αναγκαίος ο προγεννητικός έλεγχος με καλλιέργειες σε αυτές τις γυναίκες.

Αν τα αποτελέσματα της καλλιέργειας για GBS δεν είναι γνωστά κατά την ώρα του τοκετού, χημειοπροφύλαξη χορηγείται σε γυναίκες με τους εξής παράγοντες υψηλού κινδύνου:

κύηση < 37 εβδομάδων

διάρκεια ρήξης μεμβρανών >18 ώρες

θερμοκρασία >38.0ºC.

Γυναίκες με γνωστά αρνητικά αποτελέσματα από κολπικές καλλιέργειες για GBS τις προηγούμενες 5 εβδομάδες πριν τον τοκετό δεν χρειάζονται χημειοπροφύλαξη ακόμη και αν έχουν κάποιον από τους παραπάνω παράγοντες κινδύνου . Γυναίκες με επαπειλούμενο πρόωρο τοκετό (< 37 εβδομάδες κύησης) εκτιμούνται για ανάγκη προφύλαξης . Γυναίκες αποικισμένες με GBS αλλά που έχουν προγραμματίσει καισαρική πριν τη ρήξη των μεμβρανών και την έναρξη του τοκετού είναι σε χαμηλό κίνδυνο για γέννηση παιδιού με GBS-λοίμωξη. Συνεπώς οι γυναίκες αυτές δεν πρέπει  να λάβουν χημειοπροφύλαξη.

Οδηγίες Αντιμετώπισης Περιγεννητικού Στρεπτόκοκκου

 


 

Δείτε Επίσης


Πρόωρη Ρήξη Υμένων

Πρόβλεψη Πρόωρου Τοκετού ;

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ικτέρου Για Νεογνά

Αυτόματες Πρώϊμες Κρυφες Αποβολές

Αμνιακό Υγρό

Ολιγάμνιο

Θρομβοφιλία (κληρονομική ή και επίκτητη)

Καρδιοτοκογραφία και NST

Κάπνισμα και κύηση

Προεκλαμψία

Ενδομήτρια Καθυστέρηση Της Ανάπτυξης

Η σελίδα έχει εώς τώρα

Επισκέπτες


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]