Διαθεσιμότητα Ενέργειας Και Εμμηνος Ρύση


Τί είναι η διαθεσιμότητα ενέργειας

Η διαθεσιμότητα ενέργειας ορίζεται ώς το ποσό της ενέργειας που παραμένει προς χρήση ,  μετά την κατανάλωση ενέργειας για άσκηση .

Η ανεπαρκής διαθεσιμότητα ενέργειας , ιδιαίτερα όταν χρονίζει , επηρεάζει αρνητικά τόσο την εμμηνορρυσιακή λειτουργία όσο και την οστική μάζα .

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Αθλητικής Ιατρικής δημοσίευσε το 2007 την επίσημη θέση του για την αθλητική τριάδα σε αθλήτριες (American College of Sports Medicine Female Athlete Triad Position Stand) .Κατά αυτή την δημοσίευση , οι ερευνητές αναφέρουν ότι για την διατήρηση φυσιολογικής εμμηνορυσιακής λειτουργίας χρειάζονται τουλάχιστον 30 θερμίδες ανά κιλό βάρους ελεύθερου λίπους μάζας σώματος  την ημέρα . Στην ίδια μελέτη σημειώνεται επίσης ότι χρειάζονται περίπου 45 θερμίδες διαθεσιμότητας ενέργειας ανά κιλό βάρους ελεύθερης λιπώδους ιστού μάζας σώματος ανά ημέρα , για να αναπληρωθούν οι απώλειες σε οστική μάζα , δηλαδή για να αντιστραφεί η πορεία προς την οστεοπενία και την οστεοπόρωση .

Παράδειγμα υγιούς ισοζυγίου διαθεσιμότητας ενέργειας


Νέα γυναίκα , 60 κιλών με περίπου 25% ποσοστό σωματικού λίπους

Υπολογισμός λίπους σώματος = 25/100 χ 60 = 15 κιλά

Υπολογισμός ελεύθερης λίπους μάζας σώματος = 60 - 15  = 45 κιλά

Για αναπλήρωση ασβεστίου οστών : 40 θερμίδες ανα κιλό ελεύθερου λίπους μάζας σώματος ανά ημέρα = 40 χ 45 = 1800 θερμίδες ανά ημέρα

Για απλή διατήρηση εμμήνου ρύσεως = 30 θερμίδες ανά κιλό ελεύθερου λίπους μάζας σώματος ανά ημέρα = 30 χ 45 = 1350 θερμίδες ανά ημέρα

Αρα η γυναίκα αυτή χρειάζεται 1800 θερμίδες την ημέρα για να διατηρήσει σε λειτουργία την αναπαραγωγική της ικανότητα (η συντήρηση όλων των ανθρώπινων λειτουργιών χρειάζεται ενέργεια , πόσο μάλλον της αναπαραγωγής) . Αν υποθέσουμε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ασκείται καθημερινά καίγοντας περίπου 300 θερμίδες (3 χιλιόμετρα τρέξιμο με αργό ρυθμό) , και περπατάει 1 χιλιόμετρο (καθημερινές μετακινήσεις 50-100 θερμίδες)  και μένει όρθια πολλές ώρες  ή έχει μια ελαφρώς κουραστική καθημερινότητα , τότε για να υπολογίσουμε το απαραίτητο ποσό θερμίδων που χρειάζεται απλά για να έχει κάθε μήνα περίοδο πρέπει οχι μόνο να αναπληρώνει τις καύσεις αλλά και να προσλαμβάνει 1800 θερμιδες , δηλαδή πρέπει να τρώει περίπου 2200-2400 θερμιδες (πάντα ανάλογα με τους ρυθμούς της καθημερινότητάς της) .

 


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]