Καθυστερημένη Ήβη


Ως καθυστέρηση ήβης περιγράφεται η απουσία χαρακτηριστικών φύλου στην ηλικία 13 ετών στα κορίτσια και 14 ετών στα αγόρια. Θα πρέπει να τονιστεί όμως ότι ένα μικρό ποσοστό (2,5%) του φυσιολογικού πληθυσμού ωριμάζει σε μεγαλύτερη ηλικία. Στα κορίτσια ως πρωτοπαθής αμηνόρροια χαρακτηρίζεται η μη εμφάνιση έμμηνου ρύσεως στην ηλικία των 16 ετών, ή περίπου 3 έτη μετά την ανάπτυξη των μαστών. Η κατάταξη των αιτιών της καθυστέρησης της ήβης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΒΗΣ


  Σημείο Βλάβης Γοναδοτροφίνες Απάντηση LH στην GnRH
Ιδιοπαθής Καθυστέρηση Ωρίμανση Υποθαλάμου Χαμηλές Προεφηβική
Μόνιμος Υπογοναδισμός Υποθάλαμος ή Υπόφυση Χαμηλές Προεφηβική
Υπογοναδισμός Σχετιζόμενος Με αυξημένα Ανδρογόνα Επινεφρίδια ή Γονάδες Χαμηλές Προεφηβική

 Η πιο κοινή αιτία καθυστέρησης της ήβης ιδιαίτερα σε αγόρια, είναι η ιδιοπαθής καθυστέρηση που οφείλεται σε αναστρέψιμο υπογοναδισμό.

Καθυστερημένη έκκριση γοναδοτροπινών μπορεί να οφείλεται σε κακή διατροφή όπως επί ασιτίας ή ψυχογενούς ανορεξίας (ιδιαίτερα συχνές σε κορίτσια). Καθυστερημένη έκκριση παρατηρείται ακόμησε παιδιά που ασκούνται ιδιαίτερα έντονα κάνοντας πρωταθλητισμό σε αθλήματα όπως το κολύμπι, ο κλασσικός αθλητισμός και η γυμναστική. Ακόμη σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν αρκετές συστηματικές νόσοι όπως σοβαρές καρδιαγγειακές ή αναπνευστικές διαταραχές, νεφρική σωληναριακή οξέωση, και αρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης. Βελτίωση αυτών των καταστάσεων οδηγεί σε φυσιολογική έκκριση γοναδοτροφινών και εμφάνιση της ήβης.

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι αιτίες καθυστέρησης της ήβης που προκύπτουν από μόνιμο υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό.

Αίτια Υπογοναδοτροφικού υπογοναδισμού (χαμηλή LH κα χαμηλά οιστρογόνα / τεστοστερόνη)


Κεντρικο νευρικό σύστημα (υπόφυση , κρανιοφαρυγγίωμα,γλοίωμα) Απλασία υπόφυσης

Δυσγερμίνωμα , Ιστιοκύτωση , Σαρκοείδωση , Ερυθηματώδης Λύκος

Τραύμα Κεφαλής , αιμορραγία

Κληρονομικές ανωμαλίες

 Διάφορα σύνδρομα με ανεπάρκεια έκκρισης LH/FSH ή GnRH (Σύνδρομο Kallman , Prader-Willi κλπ)

Ιδιοπαθής Υποφυσιακή Ανεπάρκεια

 

Δείτε Επίσης


Ανάπτυξη Μαστού Στην Εφηβεία

Ήβη - Εφηβεία

Πρώϊμη Ηβη

 


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]