Πρώϊμη Ηβη


Ως πρώιμη ήβη χαρακτηρίζεται η εμφάνιση δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου πριν τη ηλικία των 8 ετών στα κορίτσια και πριν την ηλικία των 9 ετών στα αγόρια. Στα παιδιά αυτά ο υπερηχογραφικός έλεγχος της πυέλου παρέχει πληροφορίες για το μέγεθος της μήτρας και των ωοθηκών στα κορίτσια ενώ στα αγόρια ο υπερηχογραφικός έλεγχος του οσχέου εκτιμά το μέγεθος των όρχεων.

Οι μετρήσεις των γοναδοτροφινών του ορού και των επιπέδων οιστραδιόλης και οι απαντήσεις των γοναδοτροφινών στη δοκιμασία GnRH συνήθως επιτρέπουν τη διαφοροδιάγνωση της πρώιμης θηλαρχής, κεντρικής πρώιμης ήβης και πρώιμης ήβης ανεξάρτητης από γοναδοτροπίνες.

Τα επίπεδα  FSH, LH είναι μετρήσιμα σε περιπτώσεις ενήβωσης εξαρτώμενης από γοναδοτροπίνες και χαμηλά ή μη ανιχνεύσιμα σε πρώιμη ήβη που είναι ανεξάρτητη των γοναδοτροπινών.

Η απάντηση στη γοναδορελίνη (GnRH) είναι κατεσταλμένη επί πρώιμης θηλαρχής, προεφηβική επί πρώιμης ήβης ανεξάρτητης γοναδοτροπινών (απαντά κυρίως η FSH) και εφηβική επί κεντρικής ήβης, εξαρτώμενης από γοναδοτροπίνες (απαντά κυρίως η LH). Προσδιορισμοί CEA, AFP και B-HCG χρησιμοποιούνται και βοηθούν στη διάγνωση όγκων που μπορεί να ευθύνονται για την πρώιμη ήβη.

Στα αγόρια είναι απαραίτητοι οι προσδιορισμοί γοναδοτροπίνης και τεστοστερόνης και εφ’ όσον τα βασικά επίπεδα LH είναι χαμηλά, η διέγερση με γοναδορελίνη (GnRH) θα βοηθήσει στην διαφοροδιάγνωση της πρώιμης ήβης εάν εξαρτάται ή όχι από γοναδοτροπίνες.

Η κλινική υποψία ενδοκρανιακής βλάβης και στα δύο φύλα απαιτεί απεικονιστικές τεχνικές. Η θεραπεία σε περιπτώσεις κεντρικής πρώιμης ήβης με ανάλογα GnRH απαιτεί δοκιμασία GnRH για να εκτιμηθεί η ανταπόκριση στη θεραπεία.

 

Δείτε Επίσης


Ανάπτυξη Μαστού Στην Εφηβεία

Ήβη - Εφηβεία

Καθυστερημένη Ήβη


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]