Κύστεις Kαι Mάζες Ωοθηκών


Οποιοσδήποτε σχηματισμός που ορίζεται από εξωτερικό περίβλημα και εμπεριέχει περιεχόμενο σε υγρή μορφή ονομάζεται κύστη . Το εξωτερικό περίβλημα ονομάζεται συνήθως κάψα . Οι κύστεις μπορεί να εμπεριέχουν υγρό αλλά και  στερεά στοιχεία . Όταν περιέχουν κατά μείζονα λόγο στερεά στοιχεία ονομάζονται συμπαγείς κύστεις . Οταν περιέχουν και υγρά αλλά και στερεά στοιχεία ονομάζονται σύμπλοκες κύστεις . Οταν περιέχουν υγρό ονομάζονται απλές κύστεις . Σε πολλές περιπτώσεις , η υπερηχογραφική μορφολογία  επιτρέπει τον επιπρόσθετο χαρακτηρισμό των ωοθηκικών κύστεων . Για παράδειγμα , μπορούμε υπερηχογραφικά να χαρακτηρίσουμε μια κύστη ώς λειτουργική ή και ενδομητριωσική .

Δεν είναι παθολογικές όλες οι κύστεις των ωοθηκών . Στην πραγματικότητα , η συντριπτική πλειοψηφία των κύστεων είναι λειτουργικού και καλοήθους χαρακτήρος . Στην σελίδα αυτή θα παραθέσω τις συχνότερες ερωτήσεις που προκύπτουν όταν ανιχνεύεται υπερηχογραφικά κάποια κύστη . Στη συνέχεια , θα παραθέσω τις επίσημες οδηγίες για την αντιμετώπιση των κύστεων αυτών . 

Ποια είναι τα συμπτώματα των ωοθηκικών κύστεων ;

Γενικά , οι ωοθηκικές κύστεις δεν προκαλούν συμπτώματα . Τα συμπτώματα που μπορούν να προκύψουν από τις ωοθηκικές κύστεις οφείλονται στο είδος της λειτουργίας της κύστης και στο μέγεθος . Οσον αφορά στο μέγεθος , μπορούμε να πούμε ότι μεγάλες κύστεις πάνω από 5 εκατοστά περίπου , μπορούν είτε να συστραφούν , είτε να ραγούν , προκαλώντας πόνο στην πύελο . Η φυσιολογική λειτουργία των ωοθηκών μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει πόνο με την ωορρηξία .

Πως γίνεται η διάγνωση ;

Η διάγνωση μπορεί να προκύψει από την έντονη συμπτωματολογία πυελικού πόνου ή από την απλή υπερηχογραφική παρακολούθηση , στα πλαίσια του γυναικολογικού ελέγχου .

Πως αντιμετωπίζονται οι ωοθηκικές κύστεις ;

Οι ωοθηκικές κυστεις αντιμετωπίζονται ανάλογα με τα συμπτωματολογικά  και υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά τους . Μεγάλη σημασία παίζει η ηλικία των γυναικών . Μεγάλη σημασία επίσης παίζουν και τα συνοδά ευρήματα από διάφορες αιματολογικές εξετάσεις . Σημασία επίσης έχει και ο χρόνος παραμονής ενός κυστικού μορφώματος στην ωοθήκη . Υπάρχουν συγκεκριμένα προτεινόμενα πρωτόκολλα αντιμετώπισης από την Αμερικανική και Ευρωπαϊκή αλλά και Ελληνική γυναικολογική εταιρεία . Τα πρωτόκολλα αυτά δεν διαφέρουν ουσιαστικά σε τίποτε . Οι συγκεκριμένοι τρόποι αντιμετώπισης θα αναφερθουν παρακάτω . Πάντως , η παρουσία μίας «κύστης» σε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ .  

Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουμε αυτές τις κύστεις ;

 Επιγραμματικά , η αντιμετώπιση εξαρτάται από 5 παράγοντες . Α) Ηλικία της γυναίκας Β) Υπερηχογραφικό μέγεθος και υφή μορφώματος , Γ) Συμπτωματολογία  , Δ) Επιθυμία ή όχι για τεκνοποίηση και Ε) Αιματολογικοί δείκτες .

Ποιά είναι η συχνότερη αντιμετώπιση σε ασυμπτωματική απλή κύστη ωοθήκης που ανευρέθηκε σε τυχαίο υπερηχογραφικό έλεγχο σε νεαρή γυναίκα ;

Απλή παρακολούθηση . Συχνά εξαφανίζονται μόνες τους .

Δείτε Επίσης


Λειτουργικές Κύστεις Ωοθηκών

Υπερηχογραφική Παρακολούθηση Κύκλου

Ενδομητριωσικές Κύστεις Ωοθηκών

Παθολογικές / Ύποπτες Κύστεις Ωοθηκών 


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]