Τελευταία Εμμηνος Ρύση :    
                  (με μορφή ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ )
                  (με μορφή Μήνας/Ημέρα/Ετος )
Χρονική Διάρκεια Εμμηνου κύκλου :   (22 εώς 45)
                  (Αν μείνει κενό σημαίνει 28)

Χρονική Διάρκεια Ωχρινικής Φάσης :  (9 εώς 16)
               (Αν μείνει κενό σημαίνει 14)

Εκτιμώμενη Σύλληψη : 

Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού : 

Ηλικία Εγκυμοσύνης Με Βάση Την ΤΕΡ : 

Επιστροφή