Υπολογισμός δείκτη ελεύθερων ανδρογόνων


 Ανάλογα με τις τιμες της ελεύθερης τεστοστερόνης και τις τιμές της SHBG (φυλοδεσμευτικής σφαιρίνης) μπορούμε να υπολογισουμε τον δείκτη ελεύθερων ανδρογόνων . Αυτος ο υπολογισμός είναι απαραίτητος διότι ο προσδιορισμός της ελεύθερης τεστοστερόνης είναι πολύ δύσκολος και επίπονος για τα εργαστήρια και συχνά είναι υποκείμενος σε σφάλματα . Ο δείκτης αυτός είναι αξιόπιστος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλινικά για την λήψη θεραπευτικών αποφάσεων .

Η αλλαγή που προκαλείται στα επίπεδα της ελεύθερης τεστοστερόνης από αλλαγές στα επίπεδα της αλμπουμίνης είναι μικρή . Υπάρχουν και άλλοι τρόποι υπολογισμού που δεν λαμβάνουν υπόψιν τα επίπεδα αλμπουμίνης διότι ακόμα και μέχρι μια αλλαγή της τάξεως του 25% στην αλμπουμίνη προκαλεί σχεδόν αμελητέα αλλαγή στην ελεύθερη τεστοστερόνη . Ετσι , χάριν ευκολίας , για ασθενείς που δεν πάσχουν από νεφρωσικό σύνδρομο ή κίρρωση (μεγάλες αλλαγές στην αμπουμίνη) η συνεισφορά της μπορεί να παραληφθεί .

Βιβλιογραφία :  Vermeulen et al., A critical evaluation of simple methods for the estimation of free testosterone in serum, J Clin Endocrinol Metab (1999) 84(10): 3666-72

Εισαγωγή τιμώνΟταν λαμβάνουμε υπόψη και το επίπεδο της φυλοδεσμευτικής σφαιρίνης και υπολογίζουμε την ελεύθερη και την βιοδιαθέσιμη τεστοστερόνη τα αποτελέσματά μας είναι περισσότερο χρήσιμα κλινικά διότι αντικατοπτρίζουν καλύτερα την κατάσταση .

 

 


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]