Αποθεματικό Ωοθηκών


Το αποθεματικό των ωοθηκών είναι η ικανότητα των ωοθηκών να παράγουν ωάρια σε απάντηση στην φαρμακευτική διέγερση για πρόκληση πολλαπλής ωορρρηξίας. Πρόκειται για μια παράμετρο που αξιολογεί τον αριθμό των ωαρίων που ενδέχεται να προκύψουν με τη διέγερση των ωοθηκών. Η παράμετρος που σχετίζεται με την ποιότητα του ωαρίου είναι η ηλικία της γυναίκας. Διαγνωστικές εξετάσεις που είναι διαθέσιμες για την αξιολόγηση του ωοθηκικού αποθέματος παρέχουν έμμεσες πληροφορίες. Μόνο μετά από μια διέγερση των ωοθηκών μπορεί πραγματικά να ληφθούν πρακτικές πληροφορίες.

Για να αξιολογηθεί το αποθεματικό των ωοθηκών υπάρχουν οι παρακάτω τεχνικές:

 

Διακολπικό Υπερηχογράφημα

Το υπερηχογράφημα επιτρέπει τη μέτρηση των ωοθυλακίων κατά την αρχική φάση του κύκλου. Αυτά τα θυλάκια είναι μεταξύ 2-8 mm και αντιπροσωπεύουν την ποσότητα των ωοθυλακίων που μπορεί να ωριμάσουν σε μια κανονική διέγερση.

Δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με τον αριθμό των ωοθυλακίων ο οποίος θεωρείται ιδανικός για μια καλή απάντηση σε φαρμακευτική διέγερση. Ο πολύ αυξημένος αριθμός ωοθυλακίων (πχ > 15) αυξάνει τον κίνδυνο υπερδιέγερσης και ο χαμηλός αριθμός (πχ < 3) υποδηλώνει πιθανή πτωχή ωοθηκική απάντηση. Συνεπώς, ο ιατρός μπορεί να επιλέξει ανάλογα τη φαρμακευτική δόση και το σχήμα της θεραπείας και ταυτόχρονα το ζευγάρι ενημερώνεται σχετικά με τον αριθμό των ωαρίων που αναμένεται να παραχθούν.

 

Μέτρηση ορμόνης FSH

Η FSH (Ωοθυλακιοτρόπος Ορμόνη) παράγεται από την υπόφυση η οποία δρα στις ωοθήκες και προωθεί την ανάπτυξη των ωοθυλακίων. Η μέτρηση της κατά την αρχική φάση, απεικονίζει την ικανότητα των ωοθηκών να παράγουν ωάρια κατά την διέγερση. Yψηλά επίπεδα FSH (πχ > 10 mIU) συνήθως υποδηλώνουν χαμηλή ανταπόκριση σε διέγερση των ωοθηκών σε έναν κύκλο ωοθηκικής διέγερσης. Οι τιμές της FSH μπορεί να διαφέρουν από κύκλο σε κύκλο, αλλά η πρόγνωση συνήθως χαρακτηρίζεται από την υψηλότερη τιμή.

 

Ορμόνη Antimullerian (Anti- Mullerian Hormone, AMH)

Η ΑΜΗ εκφράζεται από τα κοκκιώδη κύτταρα της ωοθήκης κατά τη διάρκεια των αναπαραγωγικών ετών, και περιορίζει το σχηματισμό των πρωτογενών ωοθυλακίων [1] [2] με αναστολή της υπερβολικής πρόσληψης FSH από τα ωοθυλάκια . Ορισμένοι ερευνητές αρχές υποδεικνύουν ότι είναι ένα μέτρο της λειτουργίας [3] των ωοθηκών, χρήσιμο για την εκτίμηση κατάστάσεων το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και της [4] πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας . Στην εξωσωματική είναι χρήσιμο να προβλέψουμε μια φτωχή ωοθηκική ανταπόκριση σε in vitro γονιμοποίηση (IVF), αλλά αυτό δεν φαίνεται να προσθέτει μεγάλη προγνωστική πληροφορία [5] σχετικά με τα ποσοστά επιτυχίας εγκυμοσύνης μετά την εξωσωματική γονιμοποίηση.

H AMH είναι σημαντική για δύο λόγους:

1) ρυθμίζει τον αριθμό των διαθέσιμων ωοθυλακίων και

2) δεδομένου ότι μειώνει την ευαισθησία των ωοθυλακίων στην FSH, επιτρέπει την ανάπτυξη ενός ωοθυλακίου ανά φυσικό κύκλο.

Θεωρείται, μαζί με την υπερηχογραφική μέτρηση των ωοθυλακίων ( Antral Follicle Count, AFH) ως ο πιο αξιόπιστος δείκτης του αποθεματικού των ωοθηκών.

 

Άλλες ορμόνες:

 

Oιστραδιόλη

Σε ορισμένες περιπτώσεις, με τη γήρανση των ωοθηκών, υπάρχει μείωση στη διάρκεια του κύκλου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα Oιστραδιόλης κατά την αρχική φάση του κύκλου, η οποία σχετίζεται με χαμηλή ανταπόκριση.  Συνήθως, η τιμή της Oιστραδιόλης αξιολογείται μαζί με αυτήν της FSH, κατά τη 2η-4η μέρα του κύκλου.

Ανασταλτίνη Β (Inhibin B)

Η ορμόνη αυτή παράγεται από τα μικρά ωοθυλάκια κατά το πρώτο μισό της ωοθυλακικής φάσης. Χαμηλά επίπεδα αυτής της ορμόνης σχετίζονται με μειωμένο απόθεμα ωοθηκών. Ωστόσο, η κλινική εφαρμογή της είναι μικρή, δεδομένου ότι δεν ξεπερνά την προγνωστική αξία των άλλων δεικτών όπως πχ AMH και AFC.

 

Βιβλιογραφία

1 .Dewailly, D.; Andersen, C. Y.; Balen, A.; Broekmans, F.; Dilaver, N.; Fanchin, R.; Griesinger, G.; Kelsey, T. W.; La Marca, A.; Lambalk, C.; Mason, H.; Nelson, S. M.; Visser, J. A.; Wallace, W. H.; Anderson, R. A. (2014). "The physiology and clinical utility of anti-Mullerian hormone in women". Human Reproduction Update 20 (3): 370–385. doi:10.1093/humupd/dmt062.ISSN 1355-4786.

2 .Weenen C, Laven J, Von Bergh A, Cranfield M, Groome N, Visser J, Kramer P, Fauser B, Themmen A (2004). "Anti-Müllerian hormone expression pattern in the human ovary: potential implications for initial and cyclic follicle recruitment"(abstract). Mol Hum Reprod 10 (2): 77–83. doi:10.1093/molehr/gah015.PMID 14742691.

3. Broer SJ at al (2011). "Anti-müllerian hormone predicts menopause: a long-term follow-up study in normoovulatory women". J Clin Endocrinol Metab 96 (8): 2532–9. doi:10.1210/jc.2010-2776. PMID 21613357.

4. Visser J, de Jong F, Laven J, Themmen A (2006). "Anti-Müllerian hormone: a new marker for ovarian function". Reproduction 131 (1): 1–9.doi:10.1530/rep.1.00529. PMID 16388003.

5. Broer SL, van Disseldorp J, Broeze KA, Dolleman M, Opmeer BC, Bossuyt P, Eijkemans MJ, Mol BW, Broekmans FJ (2013). "Added value of ovarian reserve testing on patient characteristics in the prediction of ovarian response and ongoing pregnancy: an individual patient data approach". Human Reproduction Update 19 (1): 26 6. doi:10.1093/humupd/dms041. PMID 23188168.

 

 

 

 

Δείτε Επίσης


 

 

 


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]