Ναπροξένη Naprosyn Και Εγκυμοσύνη


Κατηγορία FDA : Β και D στο τρίτο τρίμηνο [Δείτε επίσης την ερμηνεία των κατηγοριών FDA και AAP (American Academy Of Pediatrics) ]

Όλα τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) που χρησιμοποιούνται βραχυπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσουν πρόωρη σύγκλειση του αρτηριακού πόρου (Βοττάλειος πόρος) , καθώς και να αναστείλλουν τον τοκετό (έχουν τοκολυτική δράση) . Το Ολιγοϋδράμνιο (ολιγάμνιο) μετά από παρατεταμένη χρήση είναι μια συχνή επιπλοκή με τα ΜΣΑΦ ως τάξη. Ενδομήτρια έκθεση μετά από 34 εβδομάδες, οδήγησε σε πρόωρη σύγκλειση του αρτηριακού πόρου, νεφρική δυσλειτουργία, καθώς και διαταραχές πηκτικότητας.

ΘΗΛΑΣΜΟΣ : Συμβατό
Λ3 για περιστασιακή χρήση
Λ4 για χρόνια χρήση

 Οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να πάρουν τη θέση της υπεύθυνης ιατρικής γνωμάτευσης και των συμβουλών από τον γιατρό σας.

 

 

 

Δείτε Επίσης


Ναπροξένη Naprosyn Και Εγκυμοσύνη

Αζαθειοπρίνη Azathioprine IMURAN και Εγκυμοσύνη

Plaquenil Hydroxychloroquine Και Εγκυμοσύνη

Alprazolam_Xanax_Αλπραζολάμη Και Εγκυμοσύνη

aerius_desloratadine_δεσλοραταδίνη Και Εγκυμοσύνη

Φλουκοναζόλη Και Εγκυμοσύνη

Zovirax Και Εγκυμοσύνη


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]